Átruházott kezelési jog

Akt.:
Átruházott kezelési jog
Nagyvárad- Szeptember 28-án, pénteken 13 órától a megyeháza dísztermében szokásos havi rendes közgyűlését tartja a Bihar megyei önkormányzat képviselő-testülete.

A tervezett 26 napirendi pont közül az egyik előterjesztés arra vonatkozik, hogy vonják vissza a Nagyváradi Állami Filharmónia kezelési jogát az intézmény Moszkva/Szilágyi Dezső utca 5. szám alatti székhelyén található egyes helyiségekre vonatkozóan, s ezzel a Mária Királyné Színházat, a Szigligeti Színházat, valamint a Francisc Hubic Művészeti Iskolát ruházzák fel. A határozattervezet szerint ezt maga az állami filharmónia igényelte megkeresés útján a Megyei Tanácstól, az időközben bekövetkezett átszervezésekre hivatkozva. Amennyiben a tanácsosok megszavazzák, a tárgyalt termek átadása-átvétele annak a kétoldalú megállapodásnak az alapján kell megtörténjen, melyet a határozat hatályba lépését követő 30 napon belül fognak aláírni. A dokumentum szerint összesen 1754 négyzetméter hasznos felület kerül ki a filharmónia adminisztrálásából, mely a Mária Királyné Színház esetében 655.630 lej, a Szigligeti Színház esetében 592.850 lejt, a Francisc Hubic Művészeti Iskola esetében pedig 549.441 lejt jelent, vagyis összességében 1.797.921 lej értékű leltári vagyont.

Előterjesztések

Szintén a megvitatandó napirendi pontok közt szerepel egy társfinanszírozási szerveződés megkötése a Bihar Megyei Tanács és a Crişana Katasztrófavédelmi Hatóság közt, ami azt jelentheti, hogy az önkormányzat 83 ezer lejjel támogatná a felügyelőség fűtésrendszerének a felújítását, illetve 17 ezer lejjel a szintén ott zajló renoválási munkálatokat. Ugyanakkor az előterjesztések közé iktatták az idei költségvetés kiigazítását, valamint a helyi önkormányzatok áfa visszaigényléseinek települések szerinti leosztását. Ugyanakkor a napirendi pontok közé iktatták azt a határozattervezetet, mely megszavazása esetén arra jogosítaná fel a Bihar Megyei Tanács elnökét, hogy kezdeményezze az önkormányzat, a Római Katolikus Püspökség és a Körösvidéki Múzeum között 2011. november 10-én megkötött 2028. számú bérleti szerződés módosítását.

Ciucur Losonczi Antonius