Atlantisz harangoz

Az Atlantisz harangoz 11-ik alkalommal megtartott országos versmondó vetélkedő nemcsak az eredeti célt, szolgálja, a versmondás megkedveltetését, hanem valahol felállít egy olyan megmérettetési rendszert is, mely akarva- akaratlanul is hosszútávon kimutatja, kik azok a tanárok, akiknek a tanítványai ilyen vagy olyan díjakkal térnek haza, abba az intézménybe, mely számukra lehetővé tette a részvételt.

Tulajdonképpen egy tükör, melyben nagyon is jól tükröződik minden olyan érték, mely önazonosságunk tudatos kiépítését szolgálja. De ugyanakkor nagyon jól érzékelteti az ilyen irányú tevékenységnek, mekkora a ható ereje.

Az alapszabályban annak idején rögzítették, a versenyzőnek kötelezően el kell mondania egy zsűri által megadott verset, és egy olyan költeményt, melyet maga választ ki.

Az ez évi verseny témája: derű és harmónia a költészetben. A résztvevők számára kötelező versként Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek-című költeményét jelölték meg.  

Az idei vetélkedőt az Oktatási és Művelődési Minisztérium anyagilag nem támogatta. Egyébként küldöttje Váradi Izabella jelen volt, szépen fel is szólalt az eseményt nyitó ünnepségen, visszaemlékezve hajdani önmagára, amikor még, mint versenyző ő is részvett az Atlantisz harangoz versenyen. Utalván arra, a mostani versenyzők lehetnek azok, akik majd idővel a maiakat fogják felváltani. Ígérte a jövőbeli támogatás kiharcolását… 

Szilágyi Mátyás a Magyar Köztársaság Kolozsvári főkonzulja arról a belső kedvről beszélt, mely nélkül vers szeretet nem nagyon működik.

 A verseny idei zsűrijének elnöki szerepét László György író, költő és publicista töltötte be. Zsűritagok voltak: Kocsis Tünde rendező és Kelemen Attila színművész, teológiai hallgató.

       Ebben az évben is az ország jeles iskoláiból kerültek ki a szereplők. A díjazottak felsorolásával megbizonyosodhatunk arról, hogy az ország jóformán minden részéből voltak.    

   

A díjazottak jegyzéke

 

    IX-X osztály:

I.                 Buchmann Wilhelm, Kolozsvári Református Kollégium, X. osztály

II.             Szabó Rita, Segítő Mária Római Katolikus Líceum, Csíkszereda, X. osztály

III.         Stefan Renáta, Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta, X. osztály

 

Különdíjak: Balog Emőke, Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr, IX. osztály

               Bátori Emma, Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, IX. osztály

               Bakó Réka, Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen, X. osztály

                    Szántó Ágota, Segítő Mária Római Katolikus Líceum, Csíkszereda, IX. osztály

 

XI-XII. osztály:

I.                 Sándor Zsuzsa, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, XI. osztály

II.             Popa Márta Annamária, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, XI. osztály

III.         Molnár Enikő, Segítő Mária Római Katolikus Líceum, Csíkszereda, XII. osztály

 

Különdíjak: Kacsó Réka- Unirea Nemzeti Kollégium, Marosvásárhely, XI. osztály

              Ghinea Lóránd: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, XI. osztály

       Aki megengedhette magának azt a „luxust”, hogy beüljön a vetélkedőre, érzékelhette, a verseny ténylegesen teljesíti azokat az elvárásokat, melyeket a rendezők, a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Phoenix Könyvház tulajdonosa, Magyari Eszter (egyébként az alapötlet hajdani megfogalmazója és jelenben is életben tartója) annak idején hirdetett:

       Szeretni a versmondást, mert a költemények gondolatai, ha termékeny talajba hullnak, tovább éltetik azt a kultúrát, mely szülőhazánkat és életünket befolyásolja. Ápolván a vers-kultúránkat, magunkat is ápoljuk, felvértezve azzal a tudással, mely minket jellemez.

   Csomafáy Ferenc