Átadták a bécsi Szent István Egylet ösztöndíjait

Átadták a bécsi Szent István Egylet ösztöndíjait
Csütörtök reggel az iskola kápolnájában 25 szentlászlós diák részesült a Szent István Egylet ösztöndíjaiban. Az érintetteket és a hozzátartozóikat Konrád Katalin igazgatónő köszöntötte.


Konrád Katalin, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatónője értékelve az adományozók gesztusát arról is beszélt, hogy a díjazottak tükörképe visszaigazolja a jóságukat, a szeretetüket, a kiváló eredményeiket, a példamutató viselkedésüket.
Zalder Éva kuratóriumi elnök arra hívta fel a figyelmet: a Szent István Egylet 1918-ban alakult elszegényedett, rászoruló magyarok támogatásának a céljából.
75 évvel később, 1993-ban, a nagyban megváltozott történelmi helyzet miatt új profillal gazdagította tevékenységét: létrehozta a Szent István Ösztöndíj Alapot, amelynek célja a mai magyar határokon túl, a volt Magyarország területén élő, magyar nyelven tanuló diákok támogatása lett. Ami 1993-ban 20 erdélyi diák támogatásával kezdődött, az mára egy komoly programmá fejlődött ki: 4 ország 12 városában több mint 200 diák részesül évente a Szent István Egylet ösztöndíjában. Az Ösztöndíj Alap az évente megrendezésre kerülő Szent István Bál bevételéből, valamint a közel száz támogató által nyújtott pénzügyi segítségből tevődik össze. Az Egylet ösztöndijkiutalási alapelvei nem módosultak az alapítás óta: jól tanuló, anyagilag rászoruló – elsősorban kollégiumi ellátást igénylő – magyar nyelven tanuló középiskolásokat támogat. Az ösztöndíjat nyert diáknak – amennyiben a tanulmányi és magatartásbeli eredményei nem változnak jelentősen, illetve hagyja ott a Szent László Líceumot – a Szent István Egylet a középfokú tanulmányai befejezéséig biztosítja az ösztöndíj támogatást.

A díjazottak

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum fennállása óta nagyon sokat köszönhet azoknak, akik támogatták, akik bizalmat előlegeztek a még szárnyát bontogató fiatal iskolának. Néhai Tempfli József megyés püspök és Mons. Fodor József vikárius közbenjárására, az egylet már a megalakulás második évében felajánlotta, hogy támogatni fogja azokat a jó képességű, igyekvő, sokgyermekes családból származó, tanulókat, akik továbbviszik majd a keresztény szellemet, s akik méltók tudnak maradni a klasszikus értéknormákhoz. Exc. Böcskei László jelenlegi megyés püspök is nagyra értékeli az Egylet munkáját és támogatását, amely külön támogatja a vidéki tanulókat, hiszen nekik sokkal nehezebb teljesíteni.

Ösztöndíjasok: a kilencedikes Tarr Alexandra, Rejtő Dóra, Szeghalmi Gabriella, Barabás Betty, Kovács István László, Vidican Edina, Guias Mária, Fehér Vivien és Guba Gabriel, a tizedikes Bognár István, Pál Anasztázia, Palotai Csenge, Brad Ferenc Dávid, Szilágyi Bernadett és Demeter Tibor, a tizenegyedikes Kincses Erika, Hegedűs Imola és Fazekas Odette, valamint a tizenkettedikes Dávid Róbert Erik, Fodor János Krisztián, Atyai Ferdinánd Henrik, Pap Tímea Anita, Pál Izabella, Pápai Krisztián Adrián és Venyerszki Henrietta.

Ciucur Losonczi Antonius