Argumentor Nemzetközi Konferencia

Argumentor Nemzetközi Konferencia
Érvelés és retorika témakörben szeptember 21–22. között második alkalommal szervezték meg az Argumentor elnevezésű nemzetközi konferenciát a Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE).

A konferencia a Partiumi Keresztény Egyetem és a Debreceni Egyetem közös szervezésében jött létre, az esemény fő támogatója a svájci Open Society Institute volt. Dr. Bakó Rozália Klára a csíkszeredai Sapientia EMTE Társadalomtudományi tanszékének oktatója a pénteki megnyitón elmondta, hogy a konferencia fő célja, hogy az elméleti és gyakorlati tudást összehangolja: „a kommunikáció korát éljük, de kevés romániai konferencián találkozunk azzal, hogy az érvelésnek milyen elméleti és gyakorlati problémái vannak. Mi ezt szeretnénk összehangolni, ezért hiánypótló ez a konferencia”. Az első Argumentor konferenciát 2010 májusában szervezték meg, 2011-ben pedig egy kisebb konferenciára került sor. Az eseményt a szervezők lassanként bővíteni is szeretnék. A kétnapos szakmai műhelyre számos neves hazai és nemzetközi oktató, kutató érkezett, akik a konferencia során angol nyelvű előadásokat tartottak a politikai diskurzusok, a vizuális kommunikáció és az érvelési technikák témakörében. Többek között előadást tartott Frans van Eemeren, az Amszeterdami Egyetem oktatója, az érvelés világszerte elismert szakértője, valamint Thomas A. Szlezák a Tübingen Egyetem (Németország) oktatója, a plátoni retorika szakértője. Az előadások előtt dr. Maior Enikő a PKE Bölcsészettudományi karának dékánja tartott egy rövid ismertetőt az egyetem történetéről.

Pragma-dialektika

Az első plenáris ülést Frans van Eemeren tartotta A kritikai vitától a stratégiai manőverezésig: az érvelés pragma-dialektikai elméletének kiszélesítése címmel. A pragma-dialektika, vagyis a kritikus viták pragmatikai leírása Franz van Eemeren és Rob Grootendorst nevéhez fűződik. Az érvelő diskurzust a pragmatikai szabályok betartásának mértéke minősíti. Az argumentáció pragma-dialektikai elméletét a két professzor az Amszeterdami Egyetem Kommunikáció tanszékén dolgozta ki. Eemeren, Karl Popper kritikai racionalizmusától inspirálva, 1972-ben kezdte el vizsgálni az érveléstechnikát mint a véleménykülönbségek feloldását. Teoretikusan a nyelvtudomány nyelvészeti aspektusait és a dialógusok kritikus vizsgálatának logikai aspektusait kombinálták. Ezek, mint formális tudományok pragmatika és dialektika néven ismertek. Kombinációjukból született meg a pragma-dialektika. A konferencia első napján a párhuzamos üléseit öt témakörben tartották meg: érvelés, politikai retorika, retorika és esztétika, oktatási vita. Szombaton munkaértekezletet tartottak Érvelés, retorika és vita tanítása egyetemi szinten címmel.

Nagy Noémi