Arcot adnak a szegénységnek

Arcot adnak a szegénységnek

Szatmár megye — A Szatmárnémeti
Caritas képei is kiállításra
kerültek Strasbourgban, a Justitia et Pax
(Igazságosság és Béke)
nemzetközi kiállításán.


Február 6–ig tekinthető meg az a
kiállítás, amelyet Strasbourgban,
az Európa Tanács
épületében nyitottak meg
január 27–én A
szegénységnek arca van címmel. A
Populorum Progressio (Népek
fejlődése) kezdetű enciklika 40
éves évfordulójának
alkalmából, a 31 nemzet
bizottságát
tömörítő Justitia et Pax
Konferencia döntött úgy, hogy egy
közös akció keretében emeli fel
a szavát a szegénység elleni
harcért, illetve az ENSZ Millenniumi
Fejlesztési Célkitűzések
ígéreteinek
betartásáért. Festők,
szobrászok, fotográfusok álltak az
ügy mellé és fogalmazták meg
művészetükön keresztül a
közös akaratot, miszerint újra kell
formálni a világgazdaságot
és adtak munkájukkal arcot a
szegénységnek.

Összefogásra van
szükség


A szegénység elleni harc a Justitia et
Pax (Igazságosság és Béke)
céljai között szerepelt már a
kezdetektől. Gérard Defois
püspök, a Justitia et Pax Konferencia
elnöke kiállítást
megnyitó beszédében elmondta, hogy
az első Milleniumi Fejlesztési
Célkitűzés, a
mélyszegénység 2000 és 2015
közötti 50 százalékkal
történő
csökkentését tűzte ki, de
sajnos ez nem fog megvalósulni. A 2008.
év végi élelemkrízis
problémája nem oldódott meg, a
médiák sokat foglalkoznak a jelenlegi
pénzügyi krízissel aminek mi is
érezzük hatásait. Ezek a
történések még
hangsúlyosabbá teszik azt, hogy
közösen kell fellépnünk a
szegénység ellen.

A szegénység elleni harc


Ahogy XVI. Benedek Pápa Január 1.-i
üzenetében kiemelte: a
szegénység elleni harc globális
szolidaritást követel meg. Ezt
célozza meg a Justitia et Pax nemzetközi
rendezvénye, amelyen a számos
kiállított műtárgy
között a Szatmárnémeti Caritas
két fényképe is
látható, az Aurica és a Being old
(Öregnek lenni). Románia 2007 óta
tagja a Justitia et Pax nemzetközi
hálózatának, a Caritas pedig
tevékenyen segíti hazai
munkájukat. A szatmárnémeti
elnökséggel – Schönberger
Jenő püspök az elnöke –
rendelkező romániai tanács fontos
tagja az Igazságosság és
Béke nagy családjának,
Február 8-9. között épp
Szatmárnémetiben kerül
megrendezésre a Szomszédok
találkozója, amely a környező
országok tanácsainak
képviselőit ülteti le egy asztalhoz.


 

Címkék: , , ,