Aranypillanat Arany János tiszteletére

Aranypillanat Arany János tiszteletére
Mivel az időjárás kedvezőtlen volt, ezért az eredetileg az Arany János Kollégium udvarára tervezett Arany János szoboravató ünnepség nagy részét is a várad-újvárosi templomban szervezték meg, a Partiumi Keresztény Egyetem tanévzáróját követően.

A szoboravató ünnepséget levezető Nemes Csaba főtanácsadó az aranykor koncepciójáról beszélt, mely kifejezés a történelem folyamán jobbára a tökéletes boldogságnak a földi életben való megvalósítását jelentette, a kereszténységben pedig a Krisztussal közösségben megélt pillanat jelenti az aranykor megvalósítását. A megváltott ember hálája nem csupán személyes, de kollektív jelleggel is bír. Egy ilyen aranypillanat a mostani szoboravatás is, hiszen egy olyan alkotó előtt fejezik ki hálájukat a szoborállítók, aki kivételes művészi világot, „aranykort teremtett, ez áradt minden egyes sorában, és ez a hagyaték elér hozzánk” – fogalmazott Nemes Csaba, aki végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a szoboravatás megvalósuljon, kiemelve a magyar kormány és annak egyes képviselőinek a támogatását, valamint Tőkés László szerepét, aki az ötletgazdája volt ennek a szoborállításnak.

Arany János Emlékév

Ezt követően Tőkés László EP-képviselő, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke tartott ünnepi beszédet, aki a támogatóknak mondott köszönet után emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány jóvoltából Arany János Emlékévet ül a magyar nemzet. Az emlékévet Nagyszalontán nyitották meg március 2-án, és ugyanott augusztusban fogják felavatni az Arany János Gimnázium szórványkollégiumát. Nagyváradon a PKE 1999-ben való megalakításakor létrehozták az Arany János Kollégiumot. „Az egyetem és a kollégium újdonságával volt hivatott hirdetni az anyaországtól elszakított erdélyi, partiumi magyarság élni akarását, valamint protestáns költőfejedelmünk éltető szellemét. A reformáció 500. éves jubileumi évében a kereszténység és a magyar nyelv veszendő becsületének a helyreállítására indít minket bibliás költőnk szobra. A Partiumi Keresztény Egyetem elnevezés is ezt az üzenetet hordozza” – fogalmazott, végezetül pedig megjegyezte, hogy a PKE „túljutott válságos időszakán és új székházának megszerzésével Szent László és Arany János történelmi útján haladva keresi a jövendőt”. Magáról a felavatandó szoborról, és annak alkotójáról, Mihály Gáborról Feledy Balázs művészettörténész szólt a megjelentekhez, majd maga a művész mondott pár szót, elárulva, hogy eleinte csalódottságot érzett, amikor megtudta, hogy a szobor nem közterületen lesz felállítva, de miután személyesen is ellátogatott a helyszínre, már nagyon örül annak, hogy itt, a magyar közösség fiataljainak körében kapott helyet a szobor, hiszen ők értékelhetik a leginkább Arany János munkásságát. A Himnusz eléneklése után a megjelentek a templomból kivonultak a kollégium udvarára, ahol Tőkés László és Pálfi József, a PKE rektora leleplezték az egész alakos Arany János szobrot. A pillanat ünnepélyességét Bai Lóránd emelte trombitaszólójával.

Pap István