Aranyos szentmise Olasziban

Aranyos szentmise Olasziban
Nagyvárad- Szombat este Bohács Sándor ny. plébános hálát adva 50 év papi szolgálatáért a nagyvárad-olaszi plébánia templomban mutatta be aranymiséjét. Exc. Böcskei László püspök köszöntötte őt.

Ünneplőbe öltözött szombat este a váradi Barátok temploma, ahol Bohács Sándor nyugalmazott plébános- akit Isten Szolgája Márton Áron püspök 1965. április 25-én szentelt pappá a gyulafehérvári Székesegyházban- hálát adva 50 év papi szolgálatáért, bemutatta aranymiséjét.
A jubiláns paptestvérét köszöntő Kiss Albert főesperes-kanonok hangsúlyozta: az „aranyos mise” alkalmából hálát adnak Istennek azért, hogy megszólította őt, illetve a levita énekének szavaival élve az Úr ragadta őt magához, ő tette szent palástját vállaira. Bevezetőjében az ünnepelt magyar, román és szlovák nyelven köszöntet mondott mindenért, mindenkinek. Úgy fogalmazott: hamar eltelt az 50 év, de szép és jó volt, hiszen a Jóisten segítette őt abban, hogy hirdesse az örömhírt, mely feladatot szívesen teljesíti, mert kötelességének és hivatásának tekinti még mindig.

Ajándék

Prédikációjában Mons, Fodor József általános helynök egyebek mellett Sík Sándor Misék című költeményét is idézve azt mondta: a papi örömöt nem a hajrá, hanem az alleluja fejezi ki, ez esetben az amiatt érzett öröm, hogy Bohács Sándor az emberi mértékkel hosszúnak mondott elmúlt 50 esztendőt úgy töltette, hogy „szaladgált ég és föld között”, önzetlenséget, jóságot és szeretetet árasztva magából. Plébánosként hevítette őt a hit égő tüze Érkeserűben, Baromlakán, Szalontán, Püspökiben és Sályiban, állt a vártán, hogy a híveket ne ragadja el a Sátán. Jelenleg pedig az Orsolya-templom oltáránál végez szolgálatot, közvetíti Isten csodálatos üzenetét, mert több mint fél évszázaddal ezelőtt őt is megszólította az Úr, és ő igent mondott a meghívásra. Ifjú levitaként elindult az ötvenes évek ateista, egyházüldöző világának göröngyös útján Gyulafehérvár felé, hogy aztán az isteni kegyelmet, jóságot és szeretetet lámpásként közvetítve elérkezzen a Barátok temploma virágokkal díszített aranymisés oltárához. A vikárius ugyanakkor az ószövetségi pátriárkákhoz, nagy főpapokhoz hasonlította Bohács Sándort, értékelve áldásokkal teli eddigi tevékenységét.
Köszöntőjében Exc. Böcskei László megyés püspök azt nyomatékosította: a jubileum arra is figyelmeztet, hogy az ünnepelt igent mondott az Úr küldetésteljesítést feltételező szavaira, hálát adva ezért az ajándékért. Nem utasította tehát vissza ezt a meghívást, hanem elfogadta Isten különleges gondviselését, aki nem csupán kiválasztotta, de meg is őrizte őt hitében, és megerősíti ebben szüntelenül.
A főpásztor ezután egy mézeskalácsot és egy rózsafüzért ajándékozott paptestvérének. Előbbit annak jeleként, hogy amiképpen egy egyszerű tésztát is a művész keze csodálatossá tesz, úgy az Úristen is nagyot tud alkotni teremtményeivel, ha átengedjük magát neki, utóbbit pedig arra való utalásként, hogy az imádság és áldozatos szolgálat nyomán az áldás virágai kinyílnak.
Az ünnepségen közreműködött még a Kiss Géza kántor karnagy vezényelte Bihari Sándor-kórus.

Ciucur Losonczi Antonius