Aranylakodalmasok és 20 évesek köszöntése

Aranylakodalmasok és 20 évesek köszöntése

Bihar megye – Ötven évet együtt
leélni nem mindenkinek adatik meg. Az
aranylakodalmukat ünneplők példát
adnak a mai fiataloknak, hangzott el az 50 éve
házasodottak, és a 20 éve
születettek köszöntésén
Érmihályfalván.  


Húsz éve, 1989
májusában

nyílvánította az akkori rendszer
Érmihályfalvát városnak. A
település nem először lett
város, hiszen a XIX. században kapott
már mezővárosi rangot, de a
két évtizeddel ezelőtti rang
nyílvánvalóan más
célt szolgát, pontosabban szolgált
volna, ha nem jön a társadalmi
változás. Az évforduló
alkalmából szervezte meg az
önkormányzat az ötven éve,
1959–ben házasságot
kötöttek köszöntését,
egybekötve azokéval, akik a
várossá
nyílvánítás
évében születtek. 

Szerető figyelmességben


A személyi nyílvántartó
adatai szerint 14 házaspár
ünnepelheti aranylakadalmát, 1989–ben
pedig közel kétszázan
születtek. Utóbbiak közül
158–ról lehetett
kideríteni, hogy most is helyben, vagy
elérhető távolságban lakik.
Mind az idősebb, mind a fiatalabb
generációból 11 meghívott
tett eleget az invitálásnak. Őket
köszönthette a kultúrház
nagytermében szombat délben (a
rendezvény címe: Hív a harang)
Kovács Zoltán
polgármester, aki egyebek mellett arról
szólt, hogy sok egyéb
értékes hagyományunk mellett a
családi ünnepekre is egyre kisebb
hangsúlyt fektetünk. Király
Irén
anyakönyvvezető
után mondva a szöveget, az
aranylakodalmasok megismételték
házastársi fogadalmukat, azt,  hogy
„továbbra is szerető
figyelmességben” élnek
egymással.

Illannak az évek…

Dr.Turucz Mária, az
önkormányzat
szakbizottságának elöke
felelevenítette, milyen megható
pillanatokat élt át, amikor a
meghívással felkereste az idős
házaspárokat, azok pedig
meghatódva úgy emlékeztek
esküvőjükre, mintha tegnap lett volna…
A fiatalokhoz Stefan Ioan, a
személyi nyílvántartó
vezetője szólt, megemlítve, hogy
ő akkor volt annyi idős, mint az
ünnepeltek, mikor azok születtek, és
tapasztalatai birtokában arra kérte
őket, figyeljenek az élet minden
részletére, mert az évek gyorsan
illannak. Az aranylakodalmasok
ajándékcsomagot, virágcsokrot, 300
lejt rejtő borítékot, és
olyan oklevelet kaptak, melyet az egykori
esküvői képük
díszített. A fiatalok is
emléklapot kaptak az ajándékcsomag
mellé, majd mindenki hivatalos volt az
ünnepi ebédre. Akik nem voltak jelen
valamilyen okból, ajándékaikat
postán kapják meg.