Aranydiplomával tüntették ki

Aranydiplomával tüntették ki

Kanizsay László nyugalmazott lelkész,
ebben az évben egyedül kapott
aranydiplomát a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerületben.

Kanizsay László
1959–ben, a kolozsvári
Protestáns Teológiai
Intézet
ben végezte teológiai
tanulmányait. A kerek évforduló
kapcsán nemrég aranydiplomával
tüntették ki a teológián.
Ennek apropóján beszélt lapunknak
lelkészi
pályafutásáról.


— Negyvenöten indultunk az
évfolyamon, de közülünk nagyon
sokat eltanácsoltak, legtöbbet fegyelmi
okok miatt, másokat viszont amiatt, mert nem
kötelezték el magukat igazán a
lelkiszolgálat mellett. Ötven éve
harmincan végeztük el a
teológiát, ez abban az időben nagy
létszámnak minősült, de akkor
is gond volt az elhelyezkedéssel —
emlékezik vissza a nyugalmazott
lelkipásztor. — Akkor a rektor
világosan elmondta, az, hogy valaki jó
eredményeket ér el a vizsgákon,
önmagában nem elegendő, a tudás
mellett szükség van a lelki alázatra
is.


A teológia elvégzése után
Kémerben kedtem a papi szolgálatot, 14
évet töltöttem ott el, ott
nősültem meg, ott alapítottam
családot. Onnan Szilágycsehbe
kerültem, nagyon nagy szeretettel gondolok vissza
az ott töltött évekre. Tizenöt
évet szolgáltam ott és teljesen
váratlanul érkezett a
felkérés a Szatmárnémeti
Láncos-templom gyülekezete
részéről, én egy fél
lépést sem tettem azért, hogy
Szatmárra kerüljek — miközben
nagyon nagy verseny volt az itteni lelkészi
állásért —, de azt mondtam,
ha Isten úgy akarta, akkor én
vállalom. Tizenöt évig
szolgáltam a gyülekezetben, és
amikor nyugdíjba mentem, azt reméltem,
hogy beszolgáló lelkészként
még sokáig hirdethetem Isten
igéjét. Most is hirdetném, ha ezt
az egészségem megengedné. Fiam
és lányom, menyem és vejem,
valamint három unokám mindent megtesznek
azért, hogy széppé tegyék
idős napjaim, valamint feledtessék azt a
hiányt, amit feleségem elvesztése
okozott. Én ezentúl értük
imádkozom.