Arany Jánost ünnepelte a szülőváros

Akt.:
Arany János születésének évfordulóját méltóképpen ünnepelte Nagyszalonta
Arany János születésének évfordulóját méltóképpen ünnepelte Nagyszalonta
Pénteken a magyar iskolában az egész napot a költő emlékének dedikálták. Délben a civil szervezetek koszorúzták meg szülőhelyét, délután fotókiállítás nyílt. Az ünnepség vasárnap folytatódott, amikor a református egyház szervezésében hajtottak fejet a hálás utódok.

 

 

 

 

Nagy költőnk születésének 195. évfordulóján egész napos rendezvénysorozattal tisztelgett Nagyszalonta. A programok sora az iskolában kezdődött, ahol március másodikán minden a névadóról szólt. A falakat az évforduló alkalmából készített rajzok díszítették, s elindult a verslánc: minden teremben elszavaltak egy Arany János verset, és elhangoztak életrajzi adatai is. Mindez egy égő gyertya fényénél, majd a gyertyával a diákok elindultak, a szomszédos teremben meggyújtották a soron következő lángot, újabb vers, majd újabb gyertya, mindaddig, míg az egész iskolában felragyogott Arany szellemiségének fénye.

 

 

Vetélkedő

 

 

Később érdekes vetélkedő során mutathatták meg az iskola diákjai tudásukat. „Mindegyikünknek van valamekkora tudása Arany Jánosról, de vajon nekünk, szalontaiaknak elég tudásunk van-e? Nem kellene-e jobban ismernünk, mint másoknak? Arany János a miénk, az ő utódai vagyunk, és a legkevesebb, hogy szellemiségét, költészetét, kritikai munkásságát ismerjük, ápoljuk és terjesszük. Szívügyünk kell legyen Arany János, ismernünk kell őt emberként és művein keresztül is” – mondta Sánta Elza Hajnalka tanárnő, a vetélkedő szervezője és irányítója nyitó beszédében, s látva az ügyes válaszokat és szoros versenyt, biztosak lehetünk abban, hogy a vetélkedő elérte célját.

 

 

Koszorúzás

 

 

Péntek délben az Arany portánál gyülekeztek mindazok, akik fontosnak tartották leróni tiszteletüket a nagy költő emléke előtt. Az Arany János Művelődési Egyesület, az esemény házigazdája nevében Patócs Júlia elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Bagosi Szindy és Gál Anita idézte meg Arany János alakját, életpályájának legfontosabb állomásait, költészetét. Ezután a város civil szervezetei, a katolikus egyház és a Művelődési Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat a szülőház falán.

 

 

Arany hagyatéka

 

 

A meghitt, nemes megemlékezés a Csonkatorony melletti nagygalériában folytatódott, ahol az Arany János Emlékmúzeum, a Művelődési Egyesület és a városvezetés közös szervezésében fotókiállítás nyílt. Itt Darvasi Zoltán szólt a nagy költőről, Csukás Eszter és Fazekas Dóra énekkel, Szegi Szilvia verssel emlékeztetett az ünnepeltre. A tárlat anyagát Dánielisz Endre helytörténész méltatta. A falakon a nagyszalontai múzeumban őrzött tárgyak fotói láthatók, a kiállítás anyaga tehát kiváló arra, hogy más városokban bemutassa a szalontai hagyatékot és kedvet csináljon arra, hogy felkeressék Arany városát és személyesen gyönyörködjenek az itt őrzött tárgyakban. Ugyanakkor nekünk, szalontaiaknak is érdekes lehet ilyen közelről, esetleg más szögből látni Arany kávéscsészéjét, fotelját, íróasztalát… A kiállítás másik részében a régi Nagyszalonta köszön vissza a képekről. A kiállítás megnyitón színültig telt a nagy galéria, Arany János születésének évfordulóját több százan ünnepelték méltóságteljesen és örömmel.

 

 

Ünnep a templomban

 

 

Az Arany-emléksorozat vasárnap a református templomban folytatódott. A délelőtti istentiszteleten Csűry István püspök hirdetett igét, majd Mikló Ferenc esperes köszöntötte a megjelenteket, Pető Csilla képviselőt, Túrkeve és Sarkad testvérváros küldöttségét, valamint Hatvani Sándort és nejét, akik az Arany János Iskolaközpont támogatói. „Arany János hitbéli meggyőződése és annak kisugárzása munkájában drága hagyaték, mely arra biztat bennünket, hogy legyünk Arany János népévé. Születésének évfordulóján Arany, az igaz ember kell a figyelem középpontjában álljon, aki hű volt nemzetéhez és Istenéhez, s nekünk az a feladatunk, hogy olvassuk verseit és tanuljunk belőlük” – mondta emlékező beszédében Mikló Ferenc esperes, majd Dánielisz Endre, Arany életének kutatója lépett a gyülekezet elé. A helytörténész a költő és a templom kapcsolatát idézte fel, életének állomásait követve, költeményeit felvillantva. A gyülekezet meghallgatta a nagy költő néhány versét, majd a rendezvény a szoborparkban folytatódott, ahol az iskola kórusa népdalokkal és a Szalontai köszöntővel tisztelgett Arany emléke előtt, Lozsádi Ibolya tanárnő a költő nagyságáról beszélt, két diák szavalatával foglalta keretbe a műsort. Az Arany ünnepség sorozat koszorúzással zárult.