Arad gyertyái máig világítanak…

Akt.:
Arad gyertyái máig világítanak…
Október 6-án a nagyváradi Művészeti Líceum dísztermében megemlékezést tartottak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak tiszteletére, akik életüket adták a hazáért.

Nagy Gabriella aligazgatónő, történelem szakos tanárnő beszélt arról, hogy a magyar történelem gyásznapjai közt miért 1849. október 6-a a legismertebb. Szerinte azért, mert Arad gyertyái napjainkig világítanak, a hősök élete és halála ma is példaértékű. Mártíromságuk bizonyítéka mindannak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért. Emlékük bátorít, ösztönöz. Azt tanácsolta: tanuljunk tehát történelmünk nagy alakjaitól bátorságot, önzetlenséget, hazaszeretetet, és amikor az aradi vértanúkra emlékezünk, egyúttal ünnepeljük is a nagyszerű tábornokoknak a méltóságát, a nemességét, a bátorságát, hűségüket nemzetük és a szeretetüket a magyar haza iránt. A múlt ugyanis sohasem múlik el. Mindaz, ami elődeinkkel megtörtént, része mai életünknek is, ezért nem létezhet társadalmi tisztánlátás és nemzeti önismeret a múlt ismerete nélkül. Világos és Arad traumája máig hatással van ránk. A történelmi emlékezet felkiáltójelet rajzol az égre, amikor nem engedi elfeledtetni az áldozatokat és azok példáját, sorsát, tragikus végzetét. És az ilyen események egyszer talán elrettentik a történelem alakítóit a bűnök újbóli elkövetésétől…

Műsor

A rendezvényen egy színvonalas műsorral felléptek a Művészeti Líceum diákjai. A középiskolások énekkara kórusműveket adott elő Schneider Arnold tanár vezényletével és Benczédi Mónika tanárnő zongorakíséretével, majd „Bátor katonái voltak a nemzet feltámadásának” címmel műsorral szolgált a VI. C, Mados Andrea tanárnő osztálya, a gyerekek felkészítő tanárai Nagy Gabriella, Mircescu Georgiana és Szabó Attila voltak. A tizenegyedikes Demeter Krisztina énekelt, őt Catona Ábel kísérte zongorán, a felkészítőtanáruk Béres Csilla volt.

Ciucur Losonczi Antonius