Április 7-ike – Az Egészség Világnapja

“Az egészséges életmód hosszabb életet jelent – az egészséges, aktív és boldog időskorért!” Az Egészségügyi Minisztérium a megyei közegészségügyi igazgatóságokkal közösen felvilágosító kampányt folytat az Egészség Világnapja alkalmával.

Az Egészség Világnapját 1950-től kezdődően minden évben április 7-ikén ünneplik világszerte. A Világnap alkalmával olyan fontos problémák kerülnek célkeresztbe, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet kiemelt prioritásként kezel. Idén az idősek és az egészséges életmód a fő tematika, annál is inkább, mivel az Európa Tanács a 2012-es évet az Aktív időskorúak és a generációk közötti szolidaritás európai évévé nyilvánította.

A felvilágosító kampány célja tudatosítani a társadalom különböző rétegeiben – a döntéshozó és politikai szférában, de a mindenapok szintjén is -, hogy az idősek is értékes tagjai a társadalomnak és minden eszközzel támogatni kell őket annak érdekében, hogy aktívan vegyenek részt a közösség életében.

Nagyon fontos, hogy az öregedés folyamata egészséges környezetben menjen végbe, ezért az illetékes hatóságok feladata a konkrét cselekvési tervek kidolgozása a megyék szintjén, valamint ezek gyakorlatba ültetése annak érdekében, hogy az időseknek lehetőségük legyen aktív és egészséges életmód folytatására.