Apostolok találkozása a Székesegyházban

Apostolok találkozása a Székesegyházban
Nagyvárad- Hétfőn Váradra érkezett Szent Cirillnek, a szlávok apostolának ereklyéje. Viliam Judák nyitrai és Böcskei László váradi megyés püspökök közösen szentmisét mutattak be a Székesegyházban.

Hétfőn Nagyváradra érkezett Szent Cirill, a szlávok apostolának ereklyéje, mely alkalomból délután 4 órától Exc. Viliam Judák nyitrai megyés püspök és Exc. Böcskei László váradi megyés püspök a jelenlévő zarándok papokkal és hívekkel közösen szentmisét mutattak be a Székesegyházban.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László hangsúlyozta: egy nagyon fontos, rendkívüli eseménynek lehetnek tanúi a jelenlevők, mivel a szentmisét olyan alkalomból mutatják be, mikor jogosan állíthatják, hogy az apostolok közelségében érezhetik magukat. Az apostolok igehirdetése, építő jellegű munkája ugyanis a mi hitünket is megalapozza. Ők voltak azok, akik a történelemben előttünk járva, a Föld különböző részein az Úrjézus örömhírét terjesztették. A szentmisén két ilyen apostol találkozik: a hozzánk közel álló városalapító király, Szent László köszönti a korához közel álló másik apostolt, Szent Cirillt, a szlávok apostolát, aki testvérével, Metóddal együtt hatalmasat alkotott és épített, hirdették Krisztus üzenetét a 9. században. „Bár 1150 éve kezdték apostoli munkájukat, üzenetük napjainkig hat. Kérjük Istent, hogy áldása legyen a híveken, papokon és szerzeteseken, és szent apostolainknak tisztelete által megerősödjünk a hitünkben”, tanácsolta a főpásztor, aki később Boldog II. János Pál pápa 1985-ben megjelent, Szent Cirillre és Metódra vonatkozó enciklikájából idézett.

Isten akarata

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Exc. Viliam Judák arra hívta fel a figyelmet: a két szent, Cirill és László, földi életükben nem találkozhattak egymással, hiszen két évszázad választotta el őket, mégis mindketten teljesítették a Szentírás elvárását, Jézus missziós parancsát, és Szent Pál szavainak megfelelően éltek a hivatásaiknak. Cirill nagy műveltségű filozófus, Metód pedig jogtudós volt. Eredetileg nyugodt szerzetesi élet után vágytak, mikor azonban szükség volt rájuk, mert hirdetni kellett Krisztus evangéliumát, lemondtak korábbi elképzelésükről és teljesítették Isten akaratát. Míg Nagyváradon azért tisztelik Szent Lászlót, mert a püspökség megalapítója, addig a szlovákiai Nyitrán ugyanezt a Szent Lászlót, mint az ottani püspökség megújítóját tisztelik- hangsúlyozta a megyés püspök. Hozzátette: noha a két apostol időben távolt élt tőlünk, napjainkban mi is felelősek vagyunk a saját életminőségünkért. Ennek a modern kornak vagyunk mi is egyfajta apostolai, és rajtunk múlik, hogy milyen életet élünk, gyakoroljuk-e a hitünket.

Az ereklye nem csupán a Bazilikába jutott el, hanem a hét folyamán a nyitrai főpap felkeresi az egyházmegye több szlovák nyelvű plébániáját is, buzdítva a híveket, hogy Szent Cirill példájára és közbenjárására hitükben megerősödjenek, az örök értékekhez ragaszkodjanak.

Ciucur Losonczi Antonius