APIA-kérelmek leadási határideje

APIA-kérelmek leadási határideje
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) értesíti az érdekelteket, hogy december 31-ig lehet letenni az előzetes kérelmeket a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj-támogatásra.

A kérelmeket a következők szerint lehet letenni: azoknál az APIA-irodáknál, melyek körzetébe tartozik a megművelt terület, illetve amelyeknél a terület alapú támogatást kérték erre; azoknál az APIA-irodáknál, melyeknél a 2013/763-as kormányhatározat alapján utólagos kifizetéssel kértek üzemanyag-támogatást. Az előzetes támogatási kérelmeket évente kell letenni minden naptári esztendőre vonatkozóan, a 2014/1174-es kormányhatározatnak megfelelően. Támogatásban részesülhetnek: azok a mezőgazdasági termelők – magánszemélyek, egyéni és családi vállalkozók – a 2008/44-es sürgősségi kormányhatározat alapján, akik nyilván vannak tartva a mezőgazdasági jegyzékben, a farmerek jegyzékében, szőlészeti regiszterben és a törvényes előírásoknak megfelelően mezőgazdasági tevékenységet – növénytermesztést és /vagy állattenyésztést – folytatnak; a talajjavítással foglalkozók, akik megfelelnek a 2004/138-as törvénynek; mezőgazdasági kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, egyetemek, függetlenül jogállásuktól, ha az ágazatot érintő újításokon, modernizálásokon dolgoznak, eredményeiket közzéteszik és megosztják az erre szolgáló fórumokon. A magánszemélyek akkor részesülhetnek kedvező előzetes elbírálásbán, ha 60 napon belül, de nem később mint az első negyedéves kérelem leadási határideje, igazolják felhatalmazotti mivoltukat vagy vállalkozásuk jogosultságát.

A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat: személyazonosságot és nyilvántartottságot igazoló iratok; a mezőgazdasági nyilvántartótól igazolás a megművelt terület nagyságáról / a tenyésztett állatok számáról; állatok esetében (ide tartoznak a méhek, selyemhernyók is) állatorvosi bizonylat a nyilvántartásba vételről; bizonylat, hogy a kérelmezőnek nincs adóssága a víz- és villanyáramot szolgáltató fel, sem a talajjavítást végző intézmények felé; utólagos kifizetéssel kérelmezett üzemanyag-mennyisége; a fizikai személyként kérelmező kötelezettségvállalása az engedéllyel rendelkező vállalkozóvá válásról.

Florian Pavel Bihar megyei APIA-igazgató tudatta: a 2016-ban kérvényt benyújtottak sms-t kaptak arról, hogy mely dátumig tegyék le kéréseiket. Az igazgató kéri, tekintettel arra, hogy december az ügyintézésben egy különleges hónap az ünnepek miatt, hogy a tumultus elkerülése érdekében a kéréseket az előirányzott dátumokon tegyék le, de új kérelmezők se hagyják azt az utolsó napokra, nehogy kifussanak a határidőből.

Címkék: ,