Anyanyelvként a magyart

Anyanyelvként a magyart
Bákó – A magyar nyelv anyanyelvkénti oktatása román tannyelvű iskolákban a témája annak az országos tanácskozásnak, amelyet a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége 2007. december 4-5-6-án a román Oktatási Minisztérium kisebbségügyi igazgatóságával közösen rendez a bákói
Tanítók Házában.

A felgyűlt csángóföldi tapasztalatot az ország más megyéiben is tudják hasznosítani a tanítók, hiszen nem csak Moldvában tanulnak magyar gyerekek román tannyelvű iskolákban, nem csak Csángóföldön vannak olyan tanítványok, akik beszélik, de nem írják a magyar nyelvet vagy olyanok, akiknek nyelvi nehézségeik vannak az asszimiláció vagy más ok miatt.

Számukra külön tantervet szeretnének kidolgozni, amely a jelenleg érvényben lévő magyar nyelv és irodalom tantervvel párhuzamosan létezne és a román tannyelvű iskolákra vonatkozna. A 3533-as rendelet jelenleg is lehetővé teszi román tannyelvű iskolákban a magyar nyelv anyanyelvkénti oktatását (heti 3 vagy 4 órában), azonban még nincs
hozzá hivatalosan elfogadott tanterv.

A moldvai oktatási programban dolgozók 4 szintes kerettanterv-javaslattal készülnek a találkozóra, ahol minden olyan magyar oktatással rendelkező megye képviselteti majd magát, ahol ez az oktatási forma időszerű volna. Bákóba várnak 20, magyartanárokért felelős tanfelügyelőt is.