Anyanyelvi tudásukról adtak számot

Változatos, de könnyen megoldható és gyermekközpontú tételeket kaptak a nyolcadikosok a magyar nyelvből írt vizsgaszimuláción. Rendben zajlott a megmérettetés, 63 diák hiányzott Bihar megyében.

Tóth Márta, a nagyváradi Ady Endre iskola igazgatója szerint a tételek könnyűek, változatosak, gyermekközpontúak voltak. A vizsgaszimulálás résztvevőinek két óra állt rendelkezésükre, de sokan közülük egy jó óra alatt végeztek is. Első tételként Juhász Gyula Októberi éj című versét kapták, ezzel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. Többek között meg kellett fogalmazniuk a vers témáját, ki kellett keresniük egy idézetet, mely igazolja, hogy „a táj gyönyörű és félelmetes”, értelmezniük is kellett két-három sorban a vers egyik sorát.

Fogalmazás

Egyéb feladatok is voltak: például válaszolniuk kellett arra, hogy mi a szerepük a tagadásoknak a harmadik szakaszban, illetve fel kellett ismerniük három szóképet, s ezeket értelmezniük is kellett. Nyelvtani, nyelvismereti feladatok is voltak.

Második tételként egy Arany Jánosról szóló szövegrészt kaptak, illetve ehhez kapcsolódó szövegértési feladatokat. Egy tíz-tizenöt soros fogalmazást is kellett írniuk, melyben azt a kérdést válaszolták és indokolták meg, hogy ƒ„Te szeretsz verseket olvasni?”.

Az iskolaigazgató szerint hasznos a nyolcadikosok számára szervezett szimulálás: egyrészt gyakorolják a megmérettetés technikai részét – hogy mi a teendőjük, hogy kell kitölteniük a lapokat, milyen golyóstollat használhatnak, illetve azt, hogy egyedül ülnek a padban és meghatározott időn belül kell végezzenek, másrészt megtanulják, hogy figyeljenek a kérdésre, hiszen egyébként gyakorta előfordul a vizsgán, hogy figyelmetlenségből hibáznak.

A tételek letöltése, sokszorosítása rendben zajlott – Claudiu Damian, a tanfelügyelőség szóvivője legalábbis nem tudott arról, hogy bármilyen fennakadás lett volna. Mint megtudtuk, 982 nyolcadikos iratkozott fel az anyanyelvi vizsgaszimulálásra Bihar megyében, közülük 919-en jöttek el. 936 a magyar tagozatos feliratkozottak száma, közülük 874-en vettek részt a szimuláláson.

A csütörtöki volt a nyolcadikosok számára szervezett országos vizsgaszimulálások utolsó próbája. Az eredményeket március 7-én teszik közzé.

Neumann Andrea