Anyanyelvi szintű angol és román nyelv képzés a PKE-n

Az angol nyelv és irodalom–román nyelv és irodalom szak dupla lehetőséget kínál egy szakon belül. Több esélyt nyújt a könnyű elhelyezkedésre, munkalehetőségek színes skáláját és magas tudásszintet biztosít.

Az szak célja a két nyelvterületen egyaránt magas tudásszintű szakemberek képzése. A tanmenet tantárgyi szerkezete biztosítja mindkét nyelvterületen a megfelelő elméleti ismeretek és készségek elsajátítását, valamint a nyelvoktatáshoz szükséges pszicho-pedagógiai ismeretek és jártasságok elsajátítását. A képzésben hangsúlyt fektetünk a fordításhoz és tolmácsoláshoz szükséges gyakorlat biztosítására és az ezekhez a tevékenységekhez szükséges készségek elsajátítására, valamint a pedagógiai és metodikai gyakorlat biztosítására a legjobb gyakorlóiskolák és tanárok bevonásával. A nyelvészeti és irodalmi oktatás fejleszti azokat a kommunikációs készségeket, amelyek szükségesek a mindennapokban vagy később az elhelyezkedéshez.

A képzés befejeztével a hallgató bölcsész és tanári minősítést, oklevelet szerezhet. Az oklevéllel el lehet helyezkedni a közoktatásban, de nyitva áll a végzősök előtt a bölcsészdiplomát igénylő pályák legszélesebb választéka: fordító, tolmács, újságíró, szerkesztő, nemzetközi kulturális szakember stb.

 

A felvételi jegy összetétele:

50% – angol nyelv szóbeli vizsga

30% – a román nyelv és irodalom középiskolai jegyeinek átlaga

20% – érettségi átlag

 

Az angol nyelv szóbeli vizsga három részből áll:

a) általános, kötetlen beszélgetés (meghatározott téma nélkül)

b) írott szöveg olvasása és annak kapcsán nyelvtani kérdések megválaszolása

c) irodalmi vagy civilizációs/történelmi témákkal kapcsolatos beszélgetés

A szóbelin nincsenek meghatározott tételek, a felvételiző az érdeklődésének megfelelő témakörökből választva adhat számot tudásáról.

Bővebb információ: deptenglish@partium.ro

 

A román nyelv és irodalom szakon a hallgatónak módjában áll megismerkedni a teljes román irodalommal, a kezdetektől napjainkig. A reprezentativ művek mellett, kritikai anyag is szerepel a tantervben, amely által jobban és mélyebben megérthető a mű, valamint a kultúra és a szóban forgó időszak is. Mindezek hátterét, természetesen, a teljes európai és világirodalom, valamint irodalomelmélet és egy kis filozófia is biztositja.

Az irodalom, tehát, nem csak a tudást bőviti, de megtanit gondolkodni, összehasonlitani, mérlegelni, választani, bármilyen területen, illetve a román és más kultúrák területén való könnyed eligazodást is segiti.

A román nyelv és irodalom szako nyelvtani képzés biztosítja az eddig megszerzett ismeretek megerősítését, illetve elmélyítését, valamint magasabb szintü nyelvtani ismeretek elsajátítását, amelyek alapvetőek a későbbi munkában, akár pedagógiáról, akár más tárgyterületekről legyen szó.

Biztosítja a megfelelő alapot, később pedig a nyelv olyan szintű elsajátitását amely szükséges bármilyen bölcsész diplomát igénylő pályán: forditó, tolmács, újságiró, szerkesztő, nemzetközi kulturális szakember stb.

 

A felvételi jegy összetétele:

50% – érettségi átlag

50% – a román nyelv és irodalom középiskolai jegyeinek átlagaTovábbi hírek a Erdon Egyetem kategóriából