Antal mezejétől Vargáné irtásáig

Antal mezejétől Vargáné irtásáig

Bihar megye – Kevés Bihar megyei település büszkélkedhet annyi, a történelmével, néprajzával, hagyományaival foglalkozó kiadvánnyal, mint Micske. Az eddig is tekintélyes sorozat újabbal bővült.

Az elmúlt vasárnap délben, az istentisztelet után a hívek jó része a templomból a szemközt lévő parókia udvarára vette az irányt Micskén, hogy a Timótheus-ház nagytermében tanúja legyen a lelkészük, Gavallér Lajos 11. helytörténeti kötete bemutatójának. A „Micske a helynevek tükrében” című kiadvány a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) Partiumi füzetek sorozatának 48. köteteként jelent meg, a Megyei Tanács támogatásával.

Tizenegyedik kötet

Bár a templomban felolvasott ige is azt mondta, hogy senki nem lehet próféta a saját hazájában, úgy tűnik, Gavallér Lajos közel áll ehhez, hiszen 10, nagyrészben saját költségen megjelentetett helytörténeti kötet után a 11. bemutatójára is sokan kíváncsiak, jegyezte meg az összejövetel elején Dukrét Géza. A PBMET elnöke a gyülekezetét (és az egész települést – szerz. megj.) a templomon kívül is szolgáló lelkészként „mutatta be” a micskei tiszteletest, aki a helytörténeti munkát korábban úgy is vállalta korábbi szolgálati helyén (Mezőtelkiben), hogy a Ceausescu-i titkosszolgálat érdeklődése lett „jutalma”… Tíz évi adatgyűjtés eredményét vehettük kézbe, tudtuk meg ezt már a szerzőtől, aki, mint elmondta, három adatforrásra támaszkodott munkája közben: a református, a római katolikus és a polgári anyakönyvekre; a Debreceni Állami Levéltár adataira; a falubeli adatközlőkre.

Tekintélyes forrásanyag

A kötetet az összeállításában is segédkezett Borbély Gábor mérnök mutatta be (talán túl szakmaira is sikeredett beszédében), már magát a forrásanyagot is tekintélyesnek nevezve. Az aprólékosságra pedig bárki bizonyítékot talál, aki átlapozza a kiadványt: utcanevek, kül- és beltelki helynevek, legelők, kutak, patakok, pincék, egykori helynevek (például kett? a címben) mellett ott találjuk a családneveket, a családok származási helyeit, sőt állatneveket (szarvasmarha, ló, kutya, tyúk, nyúl, stb.) is! A bemutatót követően a helyiek hosszú sorban várakoztak dedikációra, ott helyben 50 kötet talált gazdára.

 

Rencz Csaba