Anonim szentek tanúságtétele

Akt.:
Anonim szentek tanúságtétele
Nagyvárad- Szerda este a Püspöki Palota dísztermében „anonim szentek” tanúságtevésével zárult a váradi Római Katolikus Püspökség által A Hit Évére való tekintettel rendezett HIT-ferencia sorozat.

Az egybegyűlteket köszöntő dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató arra hívta fel a figyelmet: a Krisztusban szeretett testvéreim! megszólítás különösen illik egy olyan alkalomhoz, melyen hitükről tesznek tanúságtételt olyan személyek, akiknek a hit többet jelent az egyházukhoz való írásos tartozásnál, ugyanis életükben csodálatos erővel mutatkozik meg. A megszólalók az egyházmegye különböző térségeiben végeznek pasztorációs tevékenységet úgy, hogy kötelességük teljesítése, illetve munkájuk szívvel-lélekkel való gyakorlása közben a szentségben való részesedést különleges módon élték meg. Olyan anonim szentek ők, akik megpróbáltatásokon keresztül jutottak el a hitük megéléséhez, vagy emiatt üldözték őket, mégis ebbéli meggyőződésük fogódzópontot jelentett nekik a megmaradáshoz, ezért örömmel döntöttek úgy, hogy követik Krisztust, és élő tanúságtevőként a hit csírái által kibontakoztatott termést merik felvállalni, és másokkal is megosztják ezt.

Voiticsek Ilona nyomdász, boldog édesanya és feleség idén augusztusban vette fel a keresztség szentségét. Beszámolójában azokról a mérföldköveknek számító élményeiről, útkeresésének labirintusairól beszélt, melyek elvezették őt a hitéletben való elmélyülés öröméhez. A csíksomlyói gyermekotthonban felnőtt Hadnagy Róbert vak fiatalember, a PKE volt hallgatója idén nyáron részesült a bérmálás szentségében. Reich Ilona tanítónő vallásos gyökereinek is köszönhetően vállalta fel azt, hogy önzetlenül emberségre neveli a gyermekeket, miközben a hit mindig kapaszkodót jelent a munkájában. Luciana vincés nővér élettörténetéből kiderült, hogy a hivatásának megőrzésére az üldöztetések és tilalmak évtizedeiben is azért volt képes, mert mindig számíthatott a Szűzanya közbenjárására. A nagyszalontai Makai-házaspár, Mónika és István előadása arra világított rá: az életben léteznek az anyagiaknál fontosabb dolgok is, mint például a szeretet és az érzelmi gazdaság. Az életében több drámai megpróbáltatást is elszenvedő Boros Erzsike néni ugyancsak személyes hangvételű felszólalásából pedig a hit derűje és szépsége sugárzott.

A hit ajándék

A sorozatot ünnepélyesen lezáró Exc. Böcskei László megyés püspök arra emlékeztette az egybegyűlteket: a hat részből álló HIT-ferenciát idén februárban indította útjára a püspökség annak nyomán, hogy tavaly Rómában az ott tevékenykedő 13. püspöki szinódus egy érdekes és sokatmondó üzenetet fogalmazott meg azzal a fő mottóval, hogy új evangelizációra, a keresztény hit továbbadására van szükség. Ebből kiindulva XVI. Benedek pápa meghirdette A Hit Évét, melynek célja a hitben való elmélyülés és tisztánlátás, illetve az erre épülő elkötelezettség Isten és ember szolgálatában. Az elmúlt hónapban Váradon előadást tartó meghívottak a hit mélységéről, megtartó erejéről és távlatairól győzték meg hallgatóságukat, rádöbbentettek arra, hogy a hit egy olyan kiváló ajándék és erő, fény és sugallat, mely titokzatos működésével a Teremtő szándéka szerinti emberré tesz bennünket. „A hit, mint ajándék, megszenteli az életünket, az otthonunkat, a mindennapjainkat, a világot. A hittel meg lehet szentelni a sivatagot is, át lehet ölelni a keresztjeinket, és ki lehet tartani az úton”, hangsúlyozta a főpásztor.

A hit szolgálatában

Az ünnepség záróakkordjaként Exc. Böcskei László A hit szolgálatában érdem emlékérem bronz fokozatával tüntette ki a tanúságtevőket, mely elismerésben a főpásztor javaslatára azok részesülnek, akik kitartásukkal, példamutató és hitből fakadó életvitelükkel megérdemlik ezt. A rendezvényen közreműködtek Oláh Gabriella (zongora) és Oláh Boglárka (hegedű) zeneművészek, két J. S. Bach-szerzeményt és egy Maria Theresia von Paradis-kompozíciót adtak elő.

Ciucur Losonczi Antonius