Annak, aki sáros – az igazság megtisztít!

Akt.:
Annak, aki sáros – az igazság megtisztít!
Közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke.

Napok óta Radnóti sorai visszhangzanak fülemben: „Oly korban éltem én e földön, / mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, / az áruló, a rabló volt a hős”. Napok óta mérlegelem magamban, hogy érdemes-e válaszolni, érdemes-e foglalkozni egyáltalán azokkal az írásokkal, melyek immáron futószalagon kerülnek ki a bihari RMDSZ közleménygyártó boszorkánykonyhájából Szabó József nagyváradi önkormányzati képviselő neve alatt. Végül mégis írásra szántam magam, mert túl a megjelent pártközlemények hazug és rágalmazó tartalmán, valójában évek óta ugyanazokat az ördögi ravaszsággal kieszelt, körmönfont logikával élezett jelzőket és mondatokat sulykolják közösségünkbe.
Súlyos tény, hogy a magukat folyamatosan az egységességgel, történelmi egyházainkkal és a magyarság érdekeivel igazoló tulipános politikusok éppen a magyar ember legfontosabb meggyőződésbeli értékeivel élnek vissza, mikor megszakítás nélkül ezen értékeinkkel fedezik magukat és tetteiket. Hiszen kinek ne volna legfőbb vágya a szeretet, az egység és egyetértés? És ki ne ragaszkodna ősei hitéhez, ahogyan kérdés nem férhet hozzá, hogy mi magyarok igazán és őszintén, és, ami fontos, mások érzéseinek tiszteletben tartásával tudjuk szeretni nyelvünket és nemzetünket. Kétszer vétenek tehát azok, akik ezen alapvető, nemzetmegtartó értékeink kiforgatásával mentik magukat. A hazugság és lopás, a félrevezetés és a korrupció, a hatalomhoz való beteges ragaszkodás mind a nemzet ellen elkövetett bűnök, de kétszeresen árt közösségünknek az, aki megmaradásunk erkölcsi sarokköveit használja fedezéke újra és újra leomló falaihoz.

Magyar a magyar ellen

Hogyan beszélhetnek RMDSZ-vezetők egységről, mikor bihari magyarok ezrei érzik a bőrükön, hogy mi a következménye annak, ha nem értenek egyet a nyakukra ültekkel, ha más a véleményük, mint a befolyásukban kiskirályokká hízott érmelléki polgármestereknek? Hány és hány visszaélés, zsarolás, fenyegetés szárad ezeknek a kijelölt, majd megválasztatott vezetőknek a lelkén? Magyar a magyar ellen. És nem más okból, csupán a hatalom megtartásáért.
Ki ne emlékezne arra, hogy az RMDSZ oly buzgón vallásos megyei ügyvezetője irányításával a legutóbb tartott helyi választások előtt, az úgynevezett előválasztásokon résztvevők ezreit eskették írásban Istenre, hogy újfent a tulipánra ütik a pecsétet? Ismét azok beszélnek hitről, akik már lassan többet szónokolnak templomaink szószékeiről, mint papjaink. Közben arra eszmélünk, hogy ahelyett, hogy magyarázatot kapnánk például arra, hogyan juthatott a nagyváradi Szent László plébánia nagyértékű belvárosi telke és kántorlakása Szabó Ödön megyei RMDSZ-ügyvivő családjának tulajdonába, ehelyett egyenesen követendő példaként állítják elénk ezt az embert!

Mire is számíthatnánk…

De mire is számíthatnánk tőlük, az „egység” e hangoskodó szónokaitól, ha akkor, amikor az érdekük megkívánja, saját párttársaikkal is könyörtelenül leszámolnak. Bihar megye hetek óta hangos a puccstól, amit az ifjú Szabó József kárásztelki rokona, Szabó Ödön kísérelt meg saját pártbéli elnöke, mentora, jótevője, a semmiből őt parlamenti képviselővé emelő Kiss Sándor ellen, utóbbi vizsgálati fogságba kerülése után. Azonban erre is lehetett tenni még egy lapáttal, hiszen (gondolom, a magyar egység jegyében) nevezett meg akart egyezni Bolojan váradi polgármesterrel az éppen csak megválasztott Huszár alpolgármester leváltásáról is. Bizony mondom, kövezzenek is meg érte, de Szabó Ödönt látva visszasírjuk mi még Kiss Sándor nyers modorát, ha netán elveszíti a belső „egységháborút”, és színes emlékké szelídülhet még, ahogyan Victor Ponta államelnöki kampányát segítve mesélt vicceket a tömegnek Nagyvárad főterén. Mondom ezt azért, mert látjuk: az az RMDSZ, amely éjjel és nappal a magyarság egységéért aggódik, eddig tucatnyi román párttal volt képes alkukat, paktumokat – nemegyszer titkosakat – kötni, de az Erdélyi Magyar Néppárttal még csak tárgyalni sem volt hajlandó soha az erdélyi magyar együttműködésről.

„Ki szót emelt, az bújhatott”

„Oly korban éltem én e földön, / mikor ki szót emelt, az bújhatott, / s rághatta szégyenében ökleit” – írja ugyanott Randóti. Pedig nekünk nincs mit szégyellni. A Néppárt vezetői hétköznapi emberek. Se nem gazdagok, se nem szegények. Boldogok annyiból is, amennyit a mindennapi ima nyomán mindennapi kenyérként a Fennvaló megad. Bennünket sem szövevényes cégbirodalmak piszkos ügyei, sem nyomozóhatóságok vádjai, sem közpénzekből kistafírozott vállalkozói „haveri kör” követelőzései nem terhelnek. Éppen ezért vezetőink akkor is hiteles szószólói az átlagembereknek, mikor a korrupció és a pazarlás ellen emelik fel szavukat.
Talán nem ártott volna tehát, ha a szakadatlanul sárdobálást harsogó Szabó József el is olvassa, amit aláírattak és kiadattak vele, főleg annak tudatában, hogy eddigi élete során folyamatosan az adófizetők pénzén végzett látszat és eredmény nélküli munkát. Persze pártján belül nem lóg ki a sorból. Semmihez sem értő „szakemberként” volt ő már fizetett felügyelőbizottsági tagja a váradi hőerőműnek, s volt olyan év, hogy „regionális koordinátorként” 43 ezer lejt keresett a saját maga által vezetett „civil szervezetnél”, aztán a tavaly „tanácsadóként” egyik cégénél zsebre vágott 25 ezer lej profitot, és persze az önkormányzatnál osztogatott üléspénzeket sem felejtette el soha felvenni. De nem ügyes tulipános az, aki legalább három-négy helyről nem jut közpénzhez, hiszen az utóbbi időben az elméletileg biomasszából áramot fejlesztő titokzatos székelyhídi „társulásnál”, az Ecoland Bihornál működik „műszaki szakértőként”, miközben főállásban másfél bihari átlagfizetésért felügyeli a Megyei Tanács gyakorlatilag nemlétező közlönyének kiadását.
És hogy tévedés ne essék, bármilyen kényelmetlen is a Bihar megyei RMDSZ elnökségében működő valamennyi Szabónak (legyen az Ödön vagy József): a korrupciós ügyek esetében soha nem fogunk hallgatni, kiálthatnak bár „sárdobálást” reggeltől estig és estétől reggelig! Akár tetszik ez nekik, akár nem! Mert nem a mi sarunk az, amit magukra kentek ezen urak és hölgyek.

Sorok között az igazság

„Oly korban éltem én e földön, / mikor a költő is csak hallgatott, / és várta, hogy talán megszólal újra” – folytatódik Radnóti korrajza. 1989 decemberében hittel és bátorsággal döntötték le a hallgatás falát az akkori ellenállók. Ami Temesváron napok alatt omlott össze, azt szívós és törtető akarnokok– bukaresti szövetségeseikre támaszkodva – az elmúlt tizenhat esztendőben visszaépítették. Ma ismét sokpolgártársunk fél vállalni a véleményét. Ma ismét olyanok vezetnek, akik az Érmelléken újságírókat fenyegetnek, miközben a sajtóban hírek, tudósítások helyett dicshimnuszokat, jegyzőkönyveket és folyamatos győzelmi jelentéseket olvashatunk. Újra megmondják, hogy mit helyes és mit helytelen gondolnunk. A „szövetség” szervezte ünnepeken ismét kisiskolásokkal és gimnazistákkal pótolják a hiányzó érdeklődőket. Ma ismét a sorok között kell olvasni az igazságot, és nem egyszer a hivatalosan kimondott szónak éppen az ellenkezője igaz.
Tévedés ne essék, nem én vagyok a megjelent rágalmazó írások főszereplője, és a gyalázkodó pártközleményhez nevét adó Szabó József tanácsos sem számít főkolomposnak. Ismert és kipróbált módszerei vannak a bihari RMDSZ-nek, hiszen Szabó is magyarországi szocialista kollégáitól, a Nyakó-Ujhelyi párostól tanulta 2008-ban az éppen általa szervezett kurzuson a módszert: „Ha szavazásra akarjuk bírni az embereket, ellenséget kell keresni, ha nincs, akkor démonizáljunk valakit, mert ma már csak ettől mennek el az emberek voksolni”. Ez a stratégia Gyurcsányékat sem mentette meg, és Szabóékat sem fogja. Mert a valóság már leplezhetetlen. Egyre többen látják, kik osztották meg közösségünket valójában. Az újgazdag, hájasodó polgármesterek, képviselők, pártaktivisták és a szegényedő, fogyó nép közössége lettünk.
Az, hogy meddig marad így, kizárólag tőlünk függ!

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke
Kelt Nagyváradon, 2015. november 19-én.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .