Anna napi ünnepség Nagyváradon

Anna napi ünnepség Nagyváradon

Nagyvárad – A nagyváradi Anna
Nőszövetség Anna napi
ünnepséget szervezett vasárnap
délután a nagyváradi Tibor Ernő
Galériában.


Az ünnepség Trifán
László
muzsikálásával
kezdődött, majd Kelemen Mária, a
nőszövetség elnöke mondott
megnyitóbeszédet. Ennek hangvétele
azonban nem volt derűs, vidám, ahogy azt
ilyen események alkalmával talán
megszokott, ugyanis az elnökasszony a
nőszövetség rendkívüli
gondjairól számolt be a
jelenlevőknek elárulva, hogy már
felmerült bennük annak lehetősége
is, hogy felszámolják a tizenkilenc
évvel ezelőtt létrehozott Anna
Nőszövetséget. E szomorú
helyzet kialakulásának több oka van:
a vállalkozók a gazdasági
krízisben nehéz helyzetbe kerültek,
így nem, vagy csak nagyon csekély
mértékben szponzorizálják a
szervezetet, a tagdíjbefizetésekkel is
gondok vannak, és mindemellett
megszigorították a civil szervezetek
működését
szabályozó jogszabályokat.


„Ma már csak mérlegképes
könyvelő végezheti a civil szervezetek
könyvelését is, ez pedig
pénzbe kerül, nem is kevésbe”
– mondta az elnökasszony, majd hozzátette,
hogy ezek után merült fel a
szövetség vezetőségében
az a gondolat, hogy meg kellene szüntetni a
szervezetet, csakhogy még a
felszámolás is pénzbe kerül.
Mindezeket figyelembe véve, valamint tekintettel
arra, hogy a szövetség jövőre
lesz húsz éves, mégiscsak
úgy döntöttek, hogy még
legalább egy évig működtetni
fogják a szervezetet, hogy
méltóképpen
ünnepelhessék meg a szövetség
húsz éves
fennállását.

Vers, zene


A kissé elszomorító bevezető
után Hajbók Klára szavalt egy
Szabolcska Mihály verset és elmondta
Jenei József lelkipásztor prózai
írását a szeretetről, majd
Széll Kató, a szövetség
titkára tartott előadást Berde
Mária írónőről, aki
munkásságával az Erdélyben
együttélő nemzetek
kölcsönös
megértésére törekedett. Az
előadásból megtudtuk, hogy Berde
Mária azt vallotta, hogy a népek
kölcsönös megismerése
gátat vethet minden nacionalista
törekvésnek. E törekvés
jegyében kiemelkedőek
Eminescu-fordításai, melyek
elmaradhatatlan részei minden magyar nyelvű
Eminescu antológiának.


Az ünnepségen
köszöntötték a kilencven
éves Kazacsay Annát, aki egy verssel
és egy dallal üdvözölte a
jelenlévőket. Végezetül
zenés-verses
összeállítás következett
Hajbók Klára és Trifán
László
közreműködésével, majd az
esemény végén minden megjelent
egy-egy könyvet kapott ajándékba.

Pap István