Amikor Isten ott van az életünkben

Amikor Isten ott van az életünkben
A Reformáció Napja alkalmából hétfőn a hitről, a kegyelemről, s nem utolsósorban a református fejedelmek elhivatottságáról tudhattak meg többet a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanulói.

A már hagyományos fejedelmi nap ezúttal a Reformáció Napja kapcsán a hithez, az ajándékként kapott kegyelemhez, Luther Márton felismeréseihez és azok gyakorlatba ültetéséhez kapcsolódott, tudtuk meg Szakács Zoltán iskolalelkésztől. Veres Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztor tartott áhítatot a délelőtt folyamán, majd a diákok csoportonként történelmi előadásokon vettek részt a Lorántffy Zsuzsanna Központban, illetve az iskola első és második emeleti dísztermében. Veres Kovács Attila lelkipásztor, Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor, valamint Takács Zoltán történelemtanár tolmácsolásában a reformációról és a református fejedelmekről tudhattak meg sok mindent.

Érdem nélkül

Takács Zoltán előadása során Luther Márton életéről és felismeréseiről szólt – arról, hogy miként értette meg a kegyelem fogalmát, melyet érdem nélkül kapunk Istentől, arról, hogy Isten igéje mindenkié és az egyetemes papság által minden hívő ember misszionárius is. A reformáció, a visszaállítás fogalmával is megismertette a diákokat, majd Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna életéről szólt a reformáció tükrében. Mint elhangzott, Bethlen Gábor azért volt nagy, mert komolyan vette a Szentírást és minden cselekedetét ennek tükrében vitte véghez. Egy törökök által meggyengített országot vett át és alakított tündérkertté, Erdély hatalmas fejlődésen ment át vezetése alatt, s ez csak Istennel volt lehetséges. Utóda, I. Rákóczi György, a „bibliás őrálló” fejedelem és felesége, Lorántffy Zsuzsanna szintén példaképünk, hiszen megmutatták, hogy milyen az, amikor Isten ott van az életükben és a házasságukban. Közös mindhármukban, hogy a hatalom és a pénz ellenére alázatosak tudnak maradni, különlegesek voltak, mert hittek Istenben, s tudták, hogy bármijük is van, a dicsőség mindig Istené. Hiszen tudvalévő, hogy „az üres kalász hordja fenn a fejét, a telt meghajol” és „aki Isten előtt le tud térdelni, az mindenki előtt meg tud állni”.

Közös ima

Énektanulás következett: Kövendi Éva zenetanár vezetésével az Isten fényes útja című dalt tanulták meg a diákcsoportok – ezt később egy hatalmas, református szimbólumokat ábrázoló vászon előtt közösen el is énekelték. Az ünnepség részét képezte egy vállalkozó, Visky Ferenc, és egy orvos, dr. Kiss Ferenc bizonyságtétele is arról, mit jelent számukra a hit és hogyan találtak rá Istenre. A cél az volt, hogy a gyerekeket közelebb hozzák a hit kérdéseihez és megmutassák, hogyan válhatnak a mai világban a hit példaképeivé, mondta az iskola lelkésze. Közös ima is volt az iskoláért és a meghívott lelkészek közreműködésével a történelmi előadásokat követően a diákok kis csoportokban mélyítették el a tanultakat.

Neumann Andrea