Amikor a filozófusok a fejükre esnek…

Amikor a filozófusok a fejükre esnek…

Nagyvárad – “Egy hely, ami összehoz minket”
címmel szervezték meg szerda
délután az idei Filozófus-napot a
Partiumi Keresztény Egyetem második emeleti
termeiben és folyosóján.


Nyolcadik alkalommal szervezték meg a Partiumi
Keresztény Egyetem Filozófia
tanszékének hallgatói a
Filozófus-napot az egyetem második
emeleti termeiben és folyosóján.
Nem véletlen az április elsejei
időpont, minden évben igyekeztek ugyanis
erre az időpontra időzíteni a
rendezvényt, ezzel is jelezve a
játékra és bolondozásra
kiélezett vidám hangulatát. Az
idén a szervezést a
másodéves hallgatók
vállalták magukra, akiknek az
elsőévesek is besegítettek. Az
egész délután tartó
rendezvény programját a
főszervező, Somogyi Orsolya ismertette
lapunkkal. Az előző évek
hagyományához hasonlóan
idén is üzemelt a Delphoi Jósda,
ahol a jövőt ismerhették meg a
kiváncsi természetűek, akik ahhoz,
hogy az istenek elfogadják őket, meg
kellett “mártózzanak” a Kasztalia
forrás vizében. A folyosón
berendezett múzeum
kiállítási tárgyai
között a nagy filozófusok
portréi mellett megtalálhattuk a
Platóni Akadémia filozófusainak
pennáit, Ocham borotváját, vagy
Hérakleitosz cipőjét, mellyel a
filozófus bebizonyította, hogy nem lehet
kétszer ugyanabba a folyóba lépni.
A folyosón népszerű volt az
arcfestés és az extrém frizura
készítés, míg a termekben
sakkozni, rajzolni, rímet faragni,
karaokézni lehetett. Kant és Szent
Ágoston közös
vállalkozása gyanánt az egyik
teremben üzemelt az Örök béke
kocsma, ahol kávét,
ásványvizet, zsíros kenyeret
kaphattak a megfáradtak a rendezvény
ideje alatt összegyűjtött Platón
cserébe, mely a rendezvény hivatalos
pénzneme volt. Nyolc órától
a másodévesek az “Állatkert 2”
című bábjátékkal
szerepeltek, melynek tanulságaként az
vonható le, hogy minden gyerek filozófus.
Végül pedig a PKED
támogatásával
vásárolt díjak
kiosztásával ért véget a
nyolcadik filozófus nap.

Mészáros Tímea