Amatörizmus, vagy gát(lás)talan politikai harc?

Akt.:
Egy rosszul elvégzett rutinmunka miatt víz nélkül maradt Alsólugos község. Sorbán Levente polgármester szerint politikai indíttatású, tudatos rongálás történt.

Alsólugos községben 2006-ban készült el a vízellátó rendszer: a Sebes Körös duzzasztó gátja mellett kiépítettek egy három kilométer hosszú védőárkot, mely felfogja a hegyi patakok vizét, ezáltal véd az árvizek ellen is, de legfőképpen ivóvizet biztosít a község lakossága számára. Ebbe a védőárokba helyezték el még 2005-ben a mikrogátat, aminek segítségével meg lehet emelni az árok vízszintjét. Mivel azonban sok törmelék, hordalék lerakódik a mikrogát körül, ezért évente kiemelik, hogy megtakarítsák a védőárkot. Sorbán Levente a község polgármestere lapunknak elmondta, hogy mind az önkormányzat, mind pedig a Vízerőmű takarítja az árkot, és eddig a vízerőmű minden egyes alkalommal előzőleg és időben értesítette az önkormányzatot, mielőtt nekilátott a gát kiemelésének, hogy a lakosság vizet tudjon tartalékolni a munkálat idejére. Most hétfőn azonban sem a Vízerőmű, sem pedig a mintegy tizenöt tonnás mikrogát kiemelésével megbízott kolozsvári Hidroserv cég munkatársai nem értesítették az önkormányzatot, és ami ennél is nagyobb baj, a mikrogát a kiemeléskor kettétört. Ezt követően azt ígérték a polgármesternek, hogy így, ketté törve is visszahelyezik az árokba és megjavítják, másnap, kedden azonban még több darabba tört a gát, ennek eredményeként pedig a község lakosainak túlnyomó többsége víz nélkül maradt.

Hajmeresztő

Sorbán Levente elmondása szerint nem a hozzáértés hiánya, vagy baleset, hanem tudatos politikai szabotázsakció miatt ment tönkre a gát. Mint mondta, a Nemzeti Liberális Párt helyi szervezetének oszlopos tagja, egy Viorel Butuc nevű egykori helyi tanácsos, aki ebben a tisztségében agresszív, magyarellenes viselkedésével tűnt ki, már évekkel ezelőtt azzal fenyegetőzött, hogy víz nélkül hagyja a környékbelieket. Tehette ezt azért, mert a Vízerőműnél van alkalmazásban, ráadásul éppen ő felel a lugasi gyűjtőgátért, magának a Vízerőműnek az igazgatója pedig nem más, mint Lucia Varga egykori liberális vízügyi miniszter férje. Az elöljáró elárulta azt is, hogy a második törés után a munkások azt mondták az önkormányzat képviselőjének, hogy Butuc utasítására törték el a mikrogátat. A polgármester gyanúját erősíti az is, hogy mintegy másfél hónappal ezelőtt volt egy liberális pártgyűlés a községben, ahol elhangzott az, hogy víz nélkül fogják hagyni a környékbeli lakosságot. Sorbán Levente kifejtette, hogy az ülés jegyzőkönyvét feltehetőleg lehetetlen lesz megszerezni, azonban a helyi állatorvos segédje jelen volt az ülésen, és fel is hívta, illetve figyelmeztette őt arról, hogy baj lesz, Sorbán azonban nem akarta elhinni azt, amit hall. Még egy körülmény erősíti a polgármester gyanúját, mégpedig az, hogy a tervek szerint hétfőn Bukarestbe kellett volna utaznia, és a balesetnek akkor kellett volna megtörténnie, amikor ő nem tud eljárni az ügyben. Mindezek után az önkormányzat feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, ugyanakkor értesítette a szakminisztériumot, illetve a Bihar Megyei Prefektúrát is az esetről. Sorbán Levente hangsúlyozta, hogy mind a prefektúra, mind a minisztérium, mind pedig a vízerőmű azt ígérte, hogy a húsvéti ünnepekre lesz víz a községben. Kifejtette, hogy az anyagi kár mintegy ötszáz millió lej, viszont közvetve sokkal nagyobb a veszteség, hiszen számos, a községben működő cég víz nélkül maradt, ráadásul az örvéndi tűzcsapot sem lehet használni, úgyhogy ha tűz üt ki, akkor nem csak Alsólugas, de más községek is veszélybe kerülnek. Arra a kérdésünkre, hogy a liberális pártnak, vagy annak tagjainak mi okuk lenne egy ilyen cselekményt előidézni, Sorbán Levente azt válaszolta, hogy pontos válasza nincs erre, de talán politikai bosszú lehet a háttérben, vagy esetleg ilyen negatív kampánnyal igyekeznek ellene hergelni a lakosságot.

Pap István