Alternatív megoldások a megyei költségvetés kibővítésére

Alternatív megoldások a megyei költségvetés kibővítésére

Szatmár megye – Csehi Árpád Szabolcs,
a Szatmár Megyei Tanács elnöke az
elmúlt napokban Bukarestben tárgyalt annak
érdekében, hogy a megyei
költségvetés
kibővítésére alternatív
forrásokat szerezzen. A tárgyalásokon
a Szatmár Megyei Tanács
szakapparátusának tagjai mellett részt
vett Günthner Tibor szenátor és Erdei D.
István parlamenti képviselő is.

Csehi Árpád Szabolcs, a
Szatmár Megyei Tanács elnöke a
Román Kereskedelmi Bank (BCR)
ügyvezető igazgatójával,
Constantin Cojocaruval arról tárgyalt,
hogy a Szatmár Megyei Tanács által
még 2007-ben leszerződött
kölcsön kamatjának
kifizetését ütemezzék
át. A Szatmár Megyei Tanács idei
költségvetésében mintegy 10
millió lej van a kamatok
kifizetésére
elkülönítve, ezt, illetve a
jövő évi hasonló összeget
kellene átütemezni azért, hogy a
megyei pályázatok
önrésztámogatására
és a megyei tanács
alárendeltségébe tartozó
intézmények működési
költségeinek
biztosítására elegendő
pénz maradjon az önkormányzat
kasszájában.

Nem tudják fizetni


Csehi Adrian Lemenivel, a kultuszminisztérium
vallásügyi
szakállamtitkárával
tárgyalt a Szatmár megyében,
állami költségvetésből
fizetett nem klerikális személyzet
listájának
bővítéséről. A
szaktárca által finanszírozott
listán szereplő személyek mellett
több településen is saját
költségvetésből
biztosítja a nem klerikális
személyzet bérezését a
megyei önkormányzat, ami évi 1
millió eurós kiadást jelent.
Szatmár megyében összesen 453
személy szerepel az államilag
finanszírozott bérezési
listán, és további 319 a
Szatmár Megyei Tanácstól kapja
fizetését, ez utóbbiak
további biztosítására
már nincs kerete a megyei
önkormányzatnak, ezért
sürgető a lista bővítése.

Növelni kellene a
támogatást


A Regionális Fejlesztési és
Lakásügyi Minisztériumban Csehi
Árpád tanácselnök Ioan
Andreica államtitkárral
találkozott. Andreica közvetlenül
felelős az 577-es kormányhatározat –
célja a vidéki
útinfrastruktúra javítása,
továbbá és az
ivóvízhálózat
bővítése – révén
bonyolított programokért. Csehi bemutatta
a kormányprogram révén
támogatott megyei projektek helyzetét,
jelezve, hogy szükséges lenne az idei
támogatások növelése.
Ugyanakkor meghívta az
államtitkárt egy Szatmár megyei,
az 577-es kormányhatározat
révén támogatott
beruházás megtekintésére
is. Ioan Andreica jelezte, hamarosan ellátogat a
megyébe és folytathatják a
tárgyalásokat.