Alternatív finanszírozási lehetőségek

Alternatív finanszírozási lehetőségek

Nagyvárad – A Romániai Magyar
Vállalkozásokért Egyesület (ROVE)
szervezésében péntek
délután Králik Lóránd
tőkepiaci szakértő tartott
előadást, Kötvények-
alternatív finanszírozási
lehetőségek címmel.


A Continental Szálloda egyik földszinti
előadótermében összegyűlt
hallgatóságot Szabó
Ödön
, a Bihar Megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke
köszöntötte. Annak a
meggyőződésének adott hangot,
hogy a jelenlegi időszakban, amikor tombol a
gazdasági válság, az RMDSZ
ellenzékbe került, az
önkormányzatok pedig kevés
pénzzel rendelkeznek a pályázati
kiírások önrészének
biztosításához,
különösen fontos szerep  jut
a kötvényeknek. Vetítettképes
előadásában Králik
Lóránd
, a román tőkepiaci
felügyelet tanácsosa kifejtette: a
kötvény hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapír, olyan
szerződés, mely a kibocsátó
és a befektető között jön
létre. Általában
közép- vagy hosszú
lejáratú hitelforma, lejárati
ideje a kibocsátásától
számítva 3-25 év között
ingadozik. Lényeges
különbségek  mutatkoznak a
részvények  és a
kötvények  között.
Míg előbbi lejárat
nélküli, hozama az osztalék, a
hozamfizetési kötelezettség nincs
előírva, az osztalék az
adózott nyerességből fizethető
ki, az értékesítési forma a
névértéken, darabszámra
történő kibocsátás,
illetve jegyzés, a megtestesített jog
pedig tulajdonosi, addig utóbbi fix
lejáratú, kamat hozamú, és
esetében a hozamfizetési
kötelezettség kötelező. A
kötvénnyel kapcsolatos
költségek ugyanakkor
leírhatóak az adóalapból, a
mestestesített jog hitelviszonyi, ezen
értékpapírok pedig
diszkontáron
értékesíthetőek.

Önkormányzati
kötvények


A kötvények több szempont
alapján osztályhatóak,
úgymint: előállítás
és megjelenés (nyomtatott és
dematerializált), forgalomképesség
(névre és bemutatóra
szóló), kamatozás (fix,
progresszív, degresszív,
változó, kamatos
kamatozású, zéró kupon
és nyereménykötvény),
futamidő (lejárattal rendelkező
és örökjáradék),
és kibocsátás (állami,
önkormányzati és
pénzintézeti, illetve vállalati
kötvények). Mivel a teremben több
polgármester is jelen volt, Králik
Lóránd részletesebben is
kitért az önkormányzati
kötvényekre. Ezek olyan hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírok,
 melyeket az önkormányzat
bocsát ki annak érdekében, hogy a
gazdálkodáshoz szükséges
pénzeszközöket biztosítsa. Az
önkormányzati kötvény
mögött nem áll garancia, ha a
kibocsátó lejáratkor nem
képes teljesíteni,
végrehajtási eljárással
lehet behajtani a követelést. A
vállalatokkal ellentétben azonban a
végrehajtás sikertelensége
esetén az önkormányzatokkal szemben
felszámolási eljárás nem
kezdeményezhető, ugyanis
fizetésképtelenség esetén
adósságrendezési
eljárásnak van helye.

Ciucur Losonczi Antonius