Állásfoglalás: közösségünket nem lehet megfélemlíteni!

Mi, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség székelyföldi önkormányzati vezetői megdöbbenéssel és felháborodással fogadtuk Borboly Csaba kollegánk őrizetbe vételét. Egyértelmű számunkra hogy Hargita megye tanácsa elnökének meghurcoltatása a román karhatalom aljas megfélemlítési kísérlete.

Meggyőződésünk, hogy az ügyészség hétfői akciója annak a folyamatnak a része, amely során a Szövetség számos politikusát meghurcolták. Az elmúlt időszakban szemmel látható módon felerősödtek és elszaporodtak a közösségünk elleni támadások: elindították a Székely Mikó kollégium visszaállamosítását, meghurcolták és zaklatták a székely termékek készítőit, vissza akarták vonni a székely történelemkönyvet, Székelyföld számos településén el akarták távolítani közösségi szimbólumainkat, a székely zászlót, mondvacsinált okokra hivatkozva korlátozni akarták nyelvhasználatunkat ott, ahol azt egyébként törvény írja elő. A Szövetség országos és helyi vezetői minden alkalommal ellenálltak, kivédték a támadásokat, és megoldásokat kerestek a konfliktusok kezelésére. Borboly Csaba sem tett egyebet. Végezte a dolgát, folytatta a munkát, és erőteljesen képviselte azt, amiért mindannyian harcolunk: a székelyföldi közösség jogainak és szimbólumainak védelmét.

Nem véletlen az ügyészség időzítése sem. Borboly Csabát, a 11. RMDSZ Kongresszus egyik házigazdáját, tíz nappal e fontos politikai esemény előtt vették őrizetbe. Az elmúlt hetekben az RMDSZ egyértelművé tette álláspontját a régiók átszervezésének kérdésében. Nem támogatjuk a fejlesztési régiók közigazgatási hatáskörrel való felvértezését, mert ezzel csupán egy újabb bürokratikus szintet hoznak létre, kiüresítik a megyéket, a döntéseket központosítják. Az Alkotmánymódosítás kapcsán pedig továbbra is fenntartjuk azt, hogy a nemzeti közösségeket államalkotó tényezőként ismerjék él, és ne másodrangú állampolgárként kezeljenek minket. Ezért kérjük az Alkotmány 1-es cikkelyének módosítását.

Hosszú ideje tanúi vagyunk annak, hogy a kisebbségi jogainkat szavatoló törvényeket nem tartják be, és folyamatosan próbálnak megfélemlíteni bennünket. Ám azok, akik ezt eltervezték, és ezen munkálkodnak, nem ismerik erős, összetartó közösségünket. Mert akkor, amikor baj van, mi nem bújunk el – mi emelt fővel vállaljuk identitásunkat. Mert akkor, amikor meg akarnak osztani, mi nem fordulunk egymás ellen – mi összezárunk és egy emberként állunk ki jogainkért.

Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Borboly Csabával, és támogatásunkról biztosítjuk, kitartást és erőt kívánunk családjának. Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Megvédjük jogainkat. Megvédjük közösségünk tagjait és vezetőit.

A székelyföldi önkormányzati vezetők nevében,

a Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöksége

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke

Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere

Petres Sándor, Hargita Megye Tanácsának alelnöke

Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere

Péter Ferenc, Szováta polgármestere

Simon István, Kerelőszentpál polgármestere

Székelyföld, 2013. május 14.

Felhívás

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének a DNA Marosvásárhelyi Területi Igazgatóság által a mai nap délutánján elrendelt 24 órás fogva tartásával kapcsolatosan fontosnak tartjuk a közvéleményt arról tájékoztatni, hogy a megyeelnök elleni büntetőeljárás hivatali visszaélés és okirat-hamisításra való felbujtás gyanúja miatt indult el. Az ügyészség azzal vádolja Borboly Csabát, hogy a megyei tanács útfelújításaival kapcsolatos, munkatársai által előterjesztett dokumentumokat úgy írt alá, hogy ezek a kifizetési dokumentációk hiányosak voltak.

Kérjük, további tájékoztatás ügyében keressék Borboly Csaba védőügyvédjét, Sergiu Bogdan ügyvéd urat: 0744-890800 vagy Borboly Csaba feleségét, Borboly Melindát: 0754-072880.

Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata

A MIÉRT Állásfoglalása

A Magyar Ifjúsági Értekezlet csalódottan tapasztalja, hogy Romániában a hatósági eljárások ellentmondanak a jogállamiság szellemének és az európai országokban alkalmazott módszereknek.

A Borboly Csabával szembeni erkölcstelen hivatali eljárás rámutat arra, hogy Romániának még nem sikerült levetkőznie a múlt rendszer megfélemlítési beidegződéseit. Ez mély aggodalommal tölt el bennünket, hiszen elbizonytalanítják azokat a fiatalokat, akik társadalomszervező szerepet akarnak vállalni, azokat a fiatalokat, akik önzetlenül a helyi közösségekért dolgoznak. Borboly Csaba társadalomépítő munkássága révén vitathatatlan érdemeket tud felmutatni, amelyre a romániai magyar közösség méltán lehet büszke.

Mi, a Magyar Ifjúsági Értekezlet vezetősége elítéljük volt elnökünkkel szemben alkalmazott lejárató akciót és felkérjük a hatóságokat, mihamarabb tisztázzák a Borboly Csaba hírnevén ejtett foltot.

Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöksége

2013. május 14.

A csíki fiatalok szolidárisak Borboly Csabával

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT) egyszerűen hihetetlennek tartja, hogy Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét őrizetbe vette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). Borboly Csaba közéleti tevékenysége mindig is példaértékű volt a csíki fiatalok számára. Borboly Csaba mindig példát mutatott számunkra lendületből, tenniakarásból, proaktivitásból, vonalasságból. Bízunk benne, hogy mihamarabb kiderül, az elnök törvényesen járt el, és az őt érintő vádakban ártatlan. Úgy gondoljuk, hogy az őt érintő vádak politikai lejáratás eszközei.

Családjának erőt, kitartást kívánunk ebben a nehéz helyzetben.

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa