Állandóság az ideiglenességben

Akt.:
Állandóság az ideiglenességben
Ezzel a mottóval rendezte meg az elmúlt szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a VI. Egyházmegyei Családtalálkozót, melynek vendégelőadója Bíró László budapesti püspök volt.

Minőségi emberek töltöttek minőségi időt egymás társaságában, és ez biztató a jövőre nézve- foglalta össze találóan a VI. Egyházmegyei Családtalálkozó lényegét Exc. Böcskei László megyés püspök, mielőtt a résztvevők a rendezvény szimbólumának számító homokórát kaptak volna ajándékba útravalóul. Jelképnek tekinthető, hiszen ahogyan Kovács F. Zsolt irodaigazgató, főszervező fogalmazott: mint tárgy, kézzelfogható, tehát állandó, el nem múló, mint amilyen egy jó házasság is kellene hogy legyen, viszont a homokszemeinek pergése a mulandóságra is utal, ahogy a társadalom is, amelynek részei a házaspárok, változik.

Az összejövetel délelőtt óráiban Bíró László budapesti püspök előadásának gondolataival gazdagodhattak a családok- a házastársi öröm megőrzésének titkaiba vezette be őket a főpap-, mely felvezetőt csoportos beszélgetések követtek.

Szentmise

A találkozó csúcspontja a Székesegyházban délután 3 órakor kezdődött szentmisevolt, melyre várták mindazokat, akik imádkozni szerettek volna azért, hogy a család a szeretet fészke, az ima otthona és az evangélium iskolája legyen. Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt.

Elmélkedésében Bíró László püspök felidézte, hogy egy alkalommal egy gyermek megkérdezte Ferenc pápától, hogy mit csinált Isten, mielőtt megteremtette volna a világot: unatkozott vagy malmozott? Mire a Szentatya azt felelte: szeretett. A Fiú szerette az Atyát, az Atya a Fiút, és mindketten a Szentlelket, aki viszont szerette őket. Az Isten azonban nem bírta magába tartani a szeretetét, ezért megalkotta a világot, s külön benne a családokat, melyekbe a legtöbb igazat, jót és szeretetet tette bele, a kérdés pedig az, hogy mi hogyan tudunk élni ezzel az ajándékkal, s tudjuk vonzóvá tenni mások számára is?

Az oltár elé kihelyezett szimbolikus tárgyakra utalva a főpásztor hangsúlyozta: a házasság intézménye szilárd alapokra, vagyis Krisztusra, a kősziklára kell épüljön. Ő hozzá kell igazodni, a családok példaképe pedig a Szent Család kell legyen, Szent József, aki hallgatott Isten szavára, nem sodródott, hanem főszereplője volt a saját életének. Arról is beszélt ugyanakkor Bíró László: csak mi gondoljuk azt, hogy kiszolgáltatottjai vagyunk a múló időnek, mert valójában urai vagyunk a múltunknak és a jövőnknek, ha az irgalom gyakorlása által hűségesek és megbocsátóak vagyunk.

A szentmise által nyújtott lelki töltekezéshez a gyermekek angyali hangú énekei is hozzájárultak.

Ciucur Losonczi Antonius