,,Alkotmányellenesnek minősítettük a törvényt”

A Státus-főgimnázium épülete Marosvásárhelyen
A Státus-főgimnázium épülete Marosvásárhelyen
Alaptörvénybe ütközőnek ítélte hétfőn az alkotmánybíróság a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, amelyről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) kért normakontrollt.


,,Elfogadtuk a beadványt, és alkotmányellenesnek minősítettük a törvényt” – mondta hétfőn a taláros testület elnöke, Valer Dorneanu. ,,A parlament nemcsak hogy nem alapíthat iskolákat, nem hozhat olyan törvényt, amely egyedi esetet szabályoz, amely egyetlen jogi személyre fejt ki hatást” – tette hozzá.

A marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításáról rendelkező törvény ellen a PNL és a PMP nyújtott be alkotmányossági kifogást.Beadványában a két alakulat hangsúlyozta, a jogszabály ,,nyilvánvalóan törvényellenes”, ugyanakkor rámutatott : a marosvásárhelyi tanács hatáskörében áll átszervezni bármely, területileg hozzá tartozó oktatási intézményt, nincs szükség ehhez a parlament beavatkozására. A PNL és a PMP szerint a törvény alkotmányellenes, mert sérti a hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elvét, a helyi autonómia és a decentralizáció, illetve a szubszidiaritás elvét azáltal, hogy a helyi hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozó, sajátos és egyedi helyzetet szabályoz.

A beadvány szerint ugyanakkor a törvény sérti az állampolgári jogegyenlőség és a diszkrimináció tilalmának elvét. ,,Egyértelmű, hogy a törvény konkrét helyzetre alkalmazandó, egyetlen tanintézet megalapításáról rendelkezik, mi több: ezen tanintézmény atipikus, törvény általi megalapítása diszkriminatív az ország többi közoktatási intézményére nézve” – fogalmaz a beadvány.

www.agerpres.ro