„Áldjuk az Istent minden jóért”

„Áldjuk az Istent minden jóért”
Elballagtak a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium nyolcadik osztályosai. Csűry István püspök arról szólt: csakis Istennel lehetünk igazán sikeresek, tudnunk kell térdre borulni előtte.

Amikor arra gondolunk, hogy mi az a szép és jó, ami az életünkben történt, hálával valljuk meg, hogy mindent Istennek köszönhetünk, a siker mindig is abból fakad, amikor engedelmesek vagyunk Istenhez, mondta a püspök. Sokszor nem akarjuk meghallani Isten hangját, sőt, még ha halljuk, akkor is annak ellenére cselekszünk – ahelyett, hogy meghajolnánk előtte és megköszönnénk a segítségét. Pedig mielőtt bármihez is fognánk, milyen jó volna összekulcsolni kezünket és Istent szólítani, imádsággal kezdeni hozzá mindenhez. Persze lehetséges Isten nélkül is próbálkoznunk, de utána ne kérdezzük, hogy miért nem segített… Vajon van-e hajlandóságunk arra, hogy minden helyzetben arra kérjük az Istent: jöjjön, segítsen, fogja a kezünket?

Hűségre hűséggel

Életünk során az imádságról ne feledkezzünk meg, hiszen, amint a püspök megfogalmazta, „az az Isten, akit keresel, a segítséget meg tudja adni, s az, aki az Úristen előtt térdre tud hullani, az sikerre viszi”. Persze lehet hajbókolni a Sátánnak is – folytatta a püspök – majd arra buzdította a nyolcadikot végzetteket: áldják az Istent mindazért a jóért, amit az életükben megvalósított. Úgy, ahogy Mózes I. könyvének 24. fejezetében Ábrahám szolgája is áldotta az Urat, „az én uramnak Ábrahámnak Istenét, ki engem igaz úton vezérelt, hogy az én uram atyjafiának leányát vegyem az ő fiának feleségül”. Az Isten a maga hűségét soha nem vonja vissza, hűségre hűséggel felel, szeretetre pedig szeretettel. Ebben az útkereső világban sok buktató van, köszönjük azt a figyelmeztetést, hogy csakis az Úrral tudunk kezdeni mindent – mondta Csűry István.
Szabó Zsuzsanna iskolaigazgató búcsúbeszédében visszatekintett az elmúlt évekre, a kezdetekre, amikor a diákok az iskolával ismerkedtek, az eltelt évek kihívásaira és örömeire, s végül hitet, tudást és szeretetet kívánt nekik, arra buzdította őket: őrizzék meg az iskola jó hírét és adják tovább a hagyományokat.

Szeretni, nevetni

A hetedikesek zenébe-versbe öntött jótanácsokkal látták el a végzősöket, majd Csűry Ágnes osztályfőnök adta át a díjakat, elismeréseket a legjobbaknak; később azok a diákok, akik különféle tantárgyakból értek el jó eredményeket, tanáraiktól vették át az elismeréseket. Később a hetedikesek minden diákot külön-külön elbúcsúztattak, jó szóval, elemózsiás tarisznyával és egy-egy szál sárga rózsával, majd a nyolcadikosok búcsúműsora következett, melynek során többek között tanáraikról is kedves-humoros mondatok hangzottak el. Osztályfőnökük azt kívánta nekik, hogy tudjanak szeretni, nevetni, örülni, még nagyon sok elismerésben legyen részük és Isten áldása kísérje minden lépésüket. Szakács Zoltán iskolalelkész áldása következett, majd a Himnusz eléneklésével ért véget az ünnepség az olaszi templomban.

Neumann Andrea