Alázat és felebaráti szeretet

Alázat és felebaráti szeretet
Nagyvárad- Nagycsütörtök este a Székesegyházban az utolsó vacsora emlékére celebrált szentmisét Exc. Böcskei László megyés püspök. Szentbeszédet dr. Kovács F. Zsolt atya, irodaigazgató mondott.

Nagycsütörtök este a nagyváradi Székesegyházban az utolsó vacsora emlékére celebrált szentmisét Exc. Böcskei László megyés püspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a helyi plébániák tizenkét férfi képviselőjének- akinek jelenlétét hitvallásnak nevezte- megmosta a lábát.

Az egyházmegye főpásztora bevezetőjében úgy fogalmazott: a húsvéti szent titok megünneplésére készülve lélekben mi is elvonulunk az utolsó vacsora termébe, hogy szeretetének megnyilvánulásaként felfedezzük az élő és éltető Istent közöttünk. Az élő és éltető Istent az oltáriszentségben, amiből a katolikusok a lelki táplálékot merítik, a papi szent szolgálatban, ahonnan kapják a tanítást és a kegyelmi forrást a szentségek kiszolgáltatása által, valamint a szeretetszolgálat alázatos tetteiben, az önfeláldozás kimeríthetetlen lehetőségeinek az útján.

Oltárfosztás

Az evangélium Szent János könyvéből szólt. Prédikációjában dr. Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója Ferenc pápát idézve az alázat és a felebaráti szeretet gyakorlásának fontosságát emelte ki, Krisztus azon szavaira emlékeztetve a jelenlevőket: „amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek”. Hangsúlyozta: a szelíd alázat nem köztiszteletre törekszik, és az igazi szerénységről lepereg a közvélemény, az isteni képmásról pedig a világ szennyét együttérzéssel, belülről fakadó tettrekészséggel kell letörölni, ahogy a nemrég megválasztott Szentatya is kijelölte ennek útját, meggyőződéssel és személyes példamutatással hirdetve a felebaráti szeretet gyakorlásának szükségességét.

A mise az ilyenkor szokásos oltárfosztással zárult, vagyis az elfogatásnak és Krisztus ruháitól való megfosztásának jelképeként minden díszt eltávolítottak az oltárról, kihunytak a Bazilika fényei, és a hívek csendben, elbocsátás nélkül távoztak.

Ciucur Losonczi Antonius