Aktualizálni kell a személyi okmányokat

Aktualizálni kell a személyi okmányokat
A Bihar megyei Lakosság-nyilvántartó Igazgatóság kéri a megyei érintett lakosait: törvényesítsék személyi okmányaikat.

A felhívás a következő személyeknek szól: akiknek személyi igazolványa lejárt; akiknek személyi igazolványa közeljövőben jár le; akiknek személyi igazolványa megrongálódott, elveszett vagy bármilyen okból érvényét vesztette; akik személyi adataiban – nevek, lakhely, utcanév, házszám – változás történt; akiknek fotója a személyi igazolványon már nem tükrözi a valóságot; akinek változott a személyi száma; a 14. évüket betöltött fiatalok, akiknek kötelezően személyi igazolványt kell készíttetni. Aki nem tesz eleget a személyi okmány elkészíttetésere / megújítására vonatkozó kötelezettségének, az 40 – 80 lej közötti bírságra számíthat. Azért is érdemes megjelenni a hivatalban a törvényben szabályozott időben, mert azzal elkerülhető a tumultus, a felesleges sorban állás.

Határidők

Az említett határidők: legtöbb 180 és legkevesebb 15 nappal a személyi igazolvány érvényességi idejének lejárta előtt; a módosulások bekövetkezte után legtöbb 15 nappal; kiskorúak esetében 15 napon belül, ahogyan betöltötték 14 évüket. A személyi igazolványt érintő információk minden esetben elérhetőek a lakhely szerint illetékes lakossági nyilvántartókban vagy a rendőrségeken. A személyi okmányra vonatkozó előírásokat, beleértve a kiszabható büntetéseket is, a 2005/97-es, utólag kiegészített és módosított sürgősségi kormányhatározat szabályozza.