Akkreditálták a nagyváradi PKE tanítóképző szakát

Héderné dr. Berta Edina dékán és Szilágyi Ferenc dékánegyüttműködési szerződést írt alá
Héderné dr. Berta Edina dékán és Szilágyi Ferenc dékánegyüttműködési szerződést írt alá
Tizenhárom alapképzéssel és hat mesterképzéssel várja a Partiumi Keresztény Egyetem a felvételizőket az idei évben. Többek között erről,és a Szegedi Tudományegyetemmel való kapcsolat kiépítéséről, a tanítóképzés akkreditációjáról is szó volt a tegnapi tájékoztatón.

 

A tegnapi sajtótájékoztató keretén belül egy együttműködési szerződés aláírására is sor került a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara és a PKE Gazdaság és Társadalomtudományi Kara között. Héderné dr. Berta Edina, a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának dékánja elmondta, egy korábban már kialakult együttműködési megállapodást konkretizálnak és bővítenek. A tervek szerint nemzetközi képzési modulokat fognak kidolgozni, melyben a két kar képzési kínálata támogatja egymást, közös kutatásokat terveznek, illetve hosszabb távon egy másik határon túli magyar egyetem bevonásával, háromoldalú stratégiai együttműködést alakítanak ki. Tervezik a már elindult Makovecz-program aktivizálását, illetve viszonylag magas létszámú hallgatói és oktatói rendszeres mobilitást – mondta el.

Flóra Gábor, a PKE rektorhelyettese rámutatott: a szociális munka és a szociálpolitika mesterképzés mindkét egyetemen működik, így a kölcsönös támogatás mindkét intézmény számára pozitívum lenne. „Az Erasmus és a Makovecz programok adta mobilitási lehetőségeket kihasználva olyan nemzetközi modulokat dolgoztunk ki, amelyeket mindkét intézmény oktatási kínálatába beillesztünk, az itthoni kínálat mellett mindkét intézmény hallgatói részesülnek a partnerintézmény oktatói által nyújtott kínálatból is. Évente 4 oktató fogja kölcsönösen egymás intézményét látogatni, ez egy komoly hozzáadott értéket jelent reményeink szerint mindkét intézménynek” – fogalmazott.

Akkreditáció

Az Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak 2012 óta működik ebben a formájában az egyetemen, az akkreditációs dossziét tavaly adták le, a bizottság idén márciusban érkezett az egyetemre – mondta el Bordás Andrea, a szak felelőse. Az akkreditációs bizottság meg volt elégedve, kiemelték: látható a sok munka és a szakon belüli együttműködés, együtt munkálkodás – tette hozzá. Az akkreditációról a hivatalos értesítést múlt héten kapták meg, 35 helyet engedélyeztek, ez a szám meg is egyezik a szak által tervezettel. A 35 hely közül 25 tandíjmentes és 10 tandíjas. Az akkreditáció nem kis „hozadéka”, hogy a jövő évtől a hallgatók „itthon”, megszokott környezetben államvizsgázhatnak. Idén ez még Kolozsváron történt meg, de az idegen bizottság előtt is minden hallgató sikeresen államvizsgázott. Az akkreditáció ötévenként megújul, a Neveléstudományi Intézeten belül működő tanárképzésen is megtörtént az újraakkreditáció – mondták el. „Nagyon örülünk annak, hogy a folytonosság a tanárképzés, tanítóképzés tekintetében töretlen, és a státusunk most már mindkét pedagógusképzés esetében teljes akkreditációs státus. Ez azt jelenti, hogy az egyetemünk a partiumi pedagógusképzés fontos és szilárd alapokon álló központjának érezheti magát. Erre építve igyekszünk tovább fejlődni, megnézni a lehetőségeket abban az irányban is, hogy a pedagógus-továbbképzés területén is előre tudjunk lépni és kialakítsuk annak is a szervezeti keretét, hogy ezáltal is igazi otthonává váljon az egyetem a pedagógusképzésnek. Magyar oktatóinknak nagyon nagy szükségük van arra, hogy helyben, anyanyelven legyen elérhető számukra a didaktikai fokozatok megszerzésének lehetősége” – tette hozzá a jövő terveibe is betekintést nyújtva dr. Flóra Gábor rektorhelyettes. Az elmúlt időszakban a Humántudományi Tanszék két szaka, a szociális munka és a szociológiai szak akkreditációja is megújult. A szociális munka újraakkreditációjáról szóló hivatalos jelentés bár még nem érkezett meg, de az elhangzott, szóbeli értékelés pozitív, jónak találták a szak helyzetét. Minden oktató doktori fokozattal rendelkezik, a nemzetközi körforgásba, határon túli együttműködésbe is igyekszenek a szakot minél jobban bevonni, annak érdekében, hogy képzésük változatos, a kiadott diplomájuk nemzetközileg versenyképes legyen – mondta el a rektorhelyettes. „A szociológia szak újraakkreditációjára tavaly került sor, az is sikeresen szerepelt, így tehát mindkét szakunk teljes jogú akkreditálású státusban van” – tette hozzá. Mindkét szakon 15–15 tandíjmentes helyet és 20–20 tandíjas helyet hirdettek meg. A rektorhelyettes elmondta: lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók második opcióként felvehessék a másik szakot is (pl. a szociális munka szakot választók a szociológiát és fordítva), mindkét szakot ingyenesen végezhetik el, hiszen a tantárgyak számottevő része közös tantárgy, elismertethető, párhuzamosan lehet ezeket végezni.

Szilágyi Ferenc, a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, a karon belül a 2018/2019-es tanév legnagyobb eseményének a tanítóképző szak akkreditációját tartja. A jövő tervei között van a humánerőforrás fejlesztése, a tanítóképzés kapcsán mesteri képzés beindítása a következő lépcsőfok – tette hozzá Bordás Andrea. Az egyetem fontos jövőbeli terve a saját doktori képzés elindítása is, ehhez több habilitált doktor szükséges – mutatott rá Flóra Gábor rektorhelyettes.

Felvételi

Az idei évben a beiratkozás július 15–24. között zajlik, a helyek 80 százaléka ingyenes, és a tandíjak is országos átlag alatt maradnak, viszont a tanulmányi és szociális ösztöndíjakat szinte a duplájára emelték a tavalyi évhez képest – mondta el Nyíri Enikő kommunikáció és PR felelős. A tandíj 300–400 euró/év, a hallgatók havi 300–400 lejes ösztöndíjat kaphatnak. Elmondta: a meghirdetett fordító és tolmács szak idén még nem indul, mivel bár az akkreditációs dossziét leadták, az akkreditációs bizottság még nem érkezett ki ellenőrzésre, így a képzést remélhetőleg csak a jövő tanévtől tudják elindítani.

János Piroska