„Akkor is vállalni kell a küzdelmet, ha netalán alulmaradunk”

Tőkés László EP-képviselő a pénteki váradi sajtótájékoztatón. Fotó: Mohácsi László Árpád
Tőkés László EP-képviselő a pénteki váradi sajtótájékoztatón. Fotó: Mohácsi László Árpád
Az országos választásokra elsősorban a korrupció, az egyházira pedig a titkosszolgálati múlt árnyéka telepedik reá – fogalmazta meg Tőkés László EP-képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) volt püspöke pénteki nagyváradi sajtótájékoztatóján.

Az egyházkerületi, illetve a parlamenti választások jelentették a két fő témát Tőkés László európai parlamenti képviselő múlt pénteki nagyváradi sajtótájékoztatóján. Ennek keretében Tőkés László szólt az „Amennyiben bármikor kiderülne…” címet viselő kiadványukról, amelyben összegyűjtötték „az egyházi átvilágítással és a Csűry István titkosszolgálati múltjával” (idézet a nyomtatványból, szerk. megj.) kapcsolatos dokumentumokat, informátori jelentéseket. A brosúrát eljuttatták több száz lelkipásztorhoz, gyülekezetekhez, presbitériumokhoz, kiküldték az „olyan illetékes személyeknek, akiket megpróbáltak félrevezetni”, vagy „olyan kormánytagoknak, akik nem látnak tisztán ebben az ügyben” – tájékoztatott Tőkés László, aki szerint régóta folyik az „iszapbirkózás” a témával kapcsolatosan, épp ezért úgy véli, hogy „tiszta vizet kell önteni a pohárba. Szaván fogjuk Csűry Istvánt, aki ő maga mondta, hogy amennyiben bármikor kiderülne, hogy együttműködött a titkosszolgálattal, ő maga fog lemondani a jelöltségről, illetve ha megválasztják, a püspökségről.”

Tisztulásra van szükség

„Világossá akarom tenni, hogy az országos választásokra elsősorban a korrupció, az egyházi választásokra pedig a titkosszolgálati múlt árnyéka telepedik reá” – mondta a KREK volt püspöke, aki szerint tisztulásra van szükség az RMDSZ-ben és az egyházban is, hiszen „nem lehet kétfelé sántikálni”. „El kell dönteni, hogy a magyar nemzet ügyét szolgáljuk, vagy saját önös érdekeket, és a nemzetidegen magyarországi ellenzéknek a Brüsszelt kiszolgáló politikáját”, mondta Tőkés László, úgy vélve, hogy ennek sajátos vetülete a bihari helyzet, hiszen „miközben új arcokról, újraigazításról és újratervezésről beszél az RMDSZ, közben látjuk, hogy semmi új arc nincs a Bihar megyei parlamenti listákon, hanem miután lerúgták magukról Kiss Sándort, aki a tenyerén hozta be a politikába az első számú jelölteket, abban a pózban tetszelegnek, mintha ők új arcok volnának, és újulást hoznának az RMDSZ-be”. „Világos, hogy el kell határolniuk magukat a Kiss Sándor-féle korrupt RMDSZ-től, de már nem is nagyon tudják elhatárolni magukat, hiszen ők maguk ezek a korruptak: Szabó Ödön vagy Biró Rozália nyakig benne van az Ady-központ körüli, és más korrupciós ügyekben. Nem tarthatjuk tehát hitelesnek ezeket a jelölteket, ezért is csökkent drasztikusan a szavazók száma Biharban, Nagyváradon különösképpen” – mondta Tőkés László.

Végezetül megfogalmazta: az 1989-es Temesvár lelkipásztoraként, az RMDSZ volt tiszteletbeli elnökeként, a romániai református egyház korábbi elöljárójaként úgy érzi, hogy felelősséggel tartozik azért, ami az erdélyi magyar politikában vagy az egyházpolitikában végbemegy: „Ezért nem hallgathattam, ezért sokszor kontraproduktív módon feszegettem ezeket a kérdéseket, de nincs más választásom, erre kötelez a ’89-ben beindult rendszerváltozás és ezt követeli meg a jövő, hiszen ha meg akarjuk tisztítani a romániai politikai életet és az egyházi életet, akkor nem hallgathatjuk el a valóságot és a tényeket.”

„Egy igaz ügyről van szó”

A sajtótájékoztató egy másik témájával, a kvótanépszavazással kapcsolatosan Tőkés László megfogalmazta: „Egy igaz ügyről van szó, amely mindenképpen megérdemli a szavazásra jogosult magyarok támogatását határon innen és túl. (…) Ilyen értelemben tehát semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, mint ahogy az aradi tizenháromnak az áldozata semmiképpen nem jelenti a forradalom vereségét, vagy a szabadságharc kudarcát.”

Kérdésünkre, miszerint véleménye szerint az Erdélyi Magyar Néppártnak indulnia kellene, vagy pedig sem a választásokon (az EMNP Országos Választmányának döntéséről pénteken délután, a sajtótájékoztatót követően értesültünk), Tőkés László kifejtette: „Én a választásokon való indulás híve vagyok. Annak a szellemében, amit a népszavazásról is mondtam, úgy vélem: még akkor is vállalni kell a küzdelmet, ha netalán alulmaradunk. Temesváron nem a siker reményében álltam ki a rendszer ellen, hanem azért, mert ezt diktálta a lelkiismeretem. (…) Az EMNP nem szűnhet meg politikai alternatívát állítani a jelenlegi romlott politikai osztállyal szemben, még a sikertelenség kockázatát is felvállalva ezáltal.”

Sikeres jótékonysági koncert

Két, a közelmúltban Nagyváradon szervezett közéleti eseményről is szó esett a tájékoztatón. Szeptember 30-án a Lorántffy központban a 125. éve született Olosz Lajosról emlékeztek meg a költő nevét viselő nagyzeréndi irodalmi kör tagjainak és mentoruknak, Csanádi János nyug. magyartanárnak, közírónak és helytörténésznek a közreműködésével. Október 1-jén Mága Zoltán hegedűművész és zenésztársai adtak nagysikerű jótékonysági koncertet a váradolaszi templomban, amely hangverseny egyben a magyar forradalmi emlékhónap zenei nyitányának is beillett. A világhírű előadó ötmillió forintnyi saját adománnyal támogatja az erdélyi hátrányos helyzetű iskolásokat, egymilliót a Krassó-Szörény megyei magyar szórványnak ajánlott fel, a 7500 lejnyi perselypénzt ugyanezen célra gyűjtötte az esemény szervezője, Tőkés László parlamenti irodája.

Tőkés László megemlítette még, hogy múlt hétfőn az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén felszólalt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója alkalmából, mondván: az Európai Közösség egyik legfőbb alapértéke a szabadság, méltó hát, hogy közös történelmünk egyik legkiemelkedőbb eseményeként emlékezzünk meg a magyar ’56-ról és azokról, akik életüket áldozták a szabadságért.

Tököli MagdolnaA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .