„Akik tudták, hogy melyik a helyes út”

„Akik tudták, hogy melyik a helyes út”
Tizedik alkalommal adott otthont ezen a hétvégén a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum a Hivatások nyomában című megyeközi hittanversenynek. Hét megyéből érkeztek a csapatok.


Péntek reggel szentmisén vettek részt a versenyzők és kísérőik a líceum kápolnájában. Amint Szabó Ervin spirituális atya ezt megelőzően elmondta, a verseny remek alkalom arra, hogy a különböző települések római katolikus gimnáziumaiból érkező kísérők és a gyerekek jobban megismerjék egymást, s közös programokon vegyenek részt. Az idei verseny sajátossága az, hogy a résztvevők szombaton ellátogattak a máramarosszigeti börtönmúzeumba, délután pedig Boldog Scheffler János püspök sírjánál közös imán vettek részt és virágokat helyeztek el.

Oszlopok

A délelőtti mise során Böcskei László püspök Isten segítségét és áldását kérte, s egyúttal azt, hogy a nagyböjti önmegtartóztatás mindannyiunk javára váljon. A hangulatot a közösen elénekelt dicsőítő énekek tették különlegessé. Fontos, hangzott el, hogy legyen egy célunk, de ugyanakkor az is, hogy ismerjük a helyes utat a célunk felé, a helytelen út ugyanis eltávolít.

A verseny során olyan személyek életét mutatják be a résztvevők, mondta el a püspök, akik irányt tudnak mutatni, akik oszlopok lehetnek az életünkben. Szükségünk van ara, hogy olyanokhoz igazodhassunk, akik a cél felé vezetnek bennünket, akik segítenek, hogy ne tévedjünk el. Ilyen emberek voltak azok a püspökök, akikről e verseny szól – Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi, Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári és Boldog Scheffler János szatmári püspök is. Ők hárman tudták, mi a helyes út és kitartottak mellette.

Mint mondta, a három püspököt nem ismerte személyesen, ismerte viszont egy társukat, Boros Béla temesvári címzetes érseket, aki tizennégy éven keresztül volt börtönben, a többiekkel egy időben, s aki a nehézségek ellenére megtalálta azt az erőforrást, hogy a helyes úton maradjon. „Volt egy belső ragyogása, a közelében megerősödtél, s elcsodálkoztál rajta, hogyan tudott annyi megpróbáltatást átvészelni. Hálásak lehetünk, hogy ilyen irányt mutató oszlopok állnak mellettünk, s tulajdonképpen ez a verseny célja is: megismerni ezeket a ragyogó embereket és ezáltal megerősödni.” – mondta a püspök. A délutáni díjkiosztó ünnepségen egy történetet is ismertetett, melyet az érsektől tudott. Mint mondta, mindannyian tudták, hogy ugyanannak a börtönnek a rabjai, de csak ritkán találkoztak. Amikor a nap egy bizonyos idejében kopogtattak a falba, az azt jelentette, hogy elérkezett a közös ima ideje. Ez a néma kopogtatás tartotta meg tizennégy éven keresztül…

A későbbiekben Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő és Zalder Éva, a Szent László líceum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Megmérettetés

Az emlékverseny egy elméleti részből áll, valamint a három püspök életének egy-egy eseményét bemutató, ötperces jelenetek bemutatásából. A versenyen való részvétel feltétele az volt, hogy a diákok készítsenek egy 1-3 perces filmetűdöt, melyhez mottóként válasszanak egy számukra érdekes, érvényes üzenetet hordozó gondolatot a három püspök egyikétől. A diákok teljesítményét hattagú zsűri bírálta el: Csíki Dénes pápai káplán, Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő, Kasza László viceposztulátor, Gál László gyulafehérvári iskolaigazgató, Zalder Éva igazgató és Vajda Zita Bonifácia ferences nővér, iskolaigazgató.

Péntek este, a püspöki palota dísztermében gyűltek össze a résztvevők a díjátadó ünnepség alkalmából. Csíki Gergely atya elmondta, hogy a kérdések sem voltak egyszerűek, de a megoldásokban is elég sok hiányosságot észlelt. Az előadások sok jó ötletről tanúskodtak és a kivitelezés is érdekes volt – mindent összevetve látszik, hogy a diákok sokat dolgoztak – „ügyesek vagytok, talpraesettek vagytok, Isten adjon sok sikert nektek” – hangzott el. Három generáció van itt – mondta Zalder Éva – az, amelyik megélte ezt az időszakot, a hit generációja, „valamint ti, akik ezt megpróbáljátok megérteni, megtanulni és hazavinni ennek az ittlétnek az emlékét”.

Díjak, emléklapok

Nemcsak a diákok, hanem kísérőtanáraik, felkészítőik is kaptak emléklapokat, akárcsak a zsűri tagjai. Böcskei László püspök egy különleges, kereszt alakú díjat adott át Benedek Ramóna hitokatónak, mivel, mint mondta, évek óta ő a szíve –lelke ennek a megmérettetésnek. A diákcsapatok különdíjakat és dicséreteket vehettek át. A harmadik díjat a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata nyerte el, második díjazott a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata lett, az első díjat pedig a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Teológiai Líceum csapata nyerte el.

Neumann Andrea