Akik a legtöbb jövedelmet vallották be

A 2004. évi tevékenysége után legnagyobb jövedelmet valló 100 hajdú-bihari önadózó közül a munkaviszonyból származó jövdedelme alapján 15 hölgynek sikerült bekerülni.

Közülük a legtöbbet kereső (29 millió 997 ezer forinttal) a 12., a legkisebb éves jövedelmet magáénak tudó pedig (15 millió 737 ezer forinttal) a 90. helyen végzett. Az összes jövedelmet számbavéve a százas listán 13 hölgyet találunk, akik a tavalyi bevallásukban 30 és 66 millió forint közötti éves jövedelmet szerepeltettek.

A bérnél kisebb

Összjövedelem tekintetében a legnagyobb jövedelmet vallott hajdú-bihari önadózó 292 millió forintot szerepeltetett a bevallásában, ezen belül azonban az elkülönülten adózó jövedelem aránya meghaladta a 90 százalékot. A munkaviszonyból származó bérjövedelmek szóródása ennél jóval kisebb. Miközben a legnagyobb munkaviszonyból származó jövedelem csupán 3,6 szorosa a 100. helyen lévőnek, a forrásadós jövedelmek esetében közel tizenháromszoros az eltérés.

Minden nyolcadik

További érdekesség, hogy a legnagyobb elkülönülten adózó jövedelem 264 millió forint volt, megközelítően ötszöröse a legnagyobb munkaviszonyból származó bérjövedelemnek. Az Apeh megyei igazgatóságától kapott információkból az is kitűnik, hogy a legnagyobb összjövedelmet vallók közül minden nyolcadik volt nő, illetve, hogy a legjobban kereső férfi négyszer annyi jövedelemhez jutott, mint a legjobban kereső nő.