Akadozik a kommunikáció

Forrás: cenpo.eu
Forrás: cenpo.eu
Választási évben vagyunk. Felpereg a politikai szereplők munkája, amelyet érdemes lenne még áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tenni.

A megválasztott tisztségviselőknek az állampolgárokkal való kapcsolata a demokrácia részét képezi. Most, aki csak teheti, és a törvény lehetővé teszi, próbál tenni valamit annak érdekében, hogy ez az állapot számára jövőre is lehetőséget biztosítson a közéletben való aktív részvételre.

Fórum egy felelős kormányzásért

A megyei önkormányzat képviselőinek a 2001/ 215-ös törvény, 9-es cikkelye értelmében évi tevékenységi beszámolót kell írniuk és közzétenni. A kolozsvári Központ a Közpolitikákért Egyesület (CENPO) országos felmérést végzett. Elemezték a helyi választottak tevékenységi beszámolóit. Az „Aktív polgári részvétel egy jobb és átláthatóbb helyi vezetésért” projekt keretében jelent meg a tanulmányi anyag. A CENPO által végzett országos felmérés a segesvári Szociális Fejlesztési Központtal (CEDES), a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvánnyal, a jászvásári Dokumentációs és Közinformációs Központtal (CDIP) való partnerségben valósult meg.

A Babeș- Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara és a Központ a Közpolitikákért Egyesület közös szervezésében tartották a „Fórum egy felelős kormányzásért” nevű rendezvényt, amelynek alapját a megyei szinten választott tisztségviselők tevékenységi beszámolóival kapcsolatos tanulmány képezte. Az eseményt megelőzően sajtótájékoztatót tartott Daniel Pop, Cristina Stănuș és Kolumbán Gábor.

A választott tisztségviselők tevékenységi beszámolói

A tanulmány 87 oldalon fogalmazza meg mondanivalóját. Az első fejezetben a 2012-2014 időszakban közzétett tevékenységi jelentéseknek az adatait elemzik. Számok, grafikonok szemléltetik az eredményeket. A második fejezet a közzétett tevékenységi beszámolók minőségi elemzését tartalmazza. A harmadik fejezet a tevékenységi beszámolók közzétételének szabályozását foglalja magában. A sajtótájékoztatón a kutatások eredményeit ismertették a média képviselőivel. 2015. április- 2016. február közötti időszakban történt felmérések vizsgálták, a megyei választott tisztségviselők hogyan dolgozták ki a tevékenységi beszámolójukat, és hogyan tették elérhetővé munkájuk megismertetését. Ugyanis a választópolgárnak illene tudnia, választottjai, hogyan képviselik a közösségek érdekeit. Talán itt lehetne többet tenni az információ áramoltatása tekintetében. 2012 és 2014 között a megyei tanácsosok csupán 40,73%-a tett eleget a törvényes kötelezettségének. A beszámolók kevéssé hozzáférhetők. Csak 27,4%-a megyei tanácsosok beszámolóinak olvashatók az interneten. 71%-a nem jelöli meg a fogadóórákat. Voltak olyan választott tisztségviselők, akik egyetlen tevékenységi beszámolót sem közöltek. Daniel Pop, a CENPO elnöke kiemelte, hogy bár a megyei tanácsosok találkoztak a választókkal, dialógust folytattak, azonban erről nem számoltak be. Cristina Stănuș, a szebeni Lucian Blaga Társadalomtudományi Egyetem politológusa szerint a megyei tanácsosok tevékenységi beszámolói nem olvashatók az intézmény internetes oldalán. Értelmezés kérdése. Egyesek úgy vélik, hogy nem szükséges közzétenni. A vagyon és az érdek- nyilatkozatokat teszik közzé az internetes oldalon. A beszámolók minőségi elemzése során azt vizsgálták, milyen mértékben tartalmaz az állampolgárok számára fontos, közérthető információkat. Ennek ismeretében a civil társadalom betekintést nyerhet a választottak munkájába. Az olvasó felteheti a kérdést, miért fontos a tevékenységi beszámolók közzététele? Válaszolva a kérdésre, elmondható, fontos, mert „a tanácsosok tevékenységi beszámolói eszközök a döntéshozatali folyamat átvilágításában.”

Kommunikációs problémák

Kolumbán Gábor, a Civitas Alapítvány elnöke, a székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának oktatója elemezte azokat az okokat, amelyek azt eredményezték, hogy a megyei tanácsosok nem tették közzé az évi beszámolókat. A sajtótájékoztató után a felmérés tanulságairól kérdeztem.

Ez a kutatás arra vonatkozott, hogy a megyei szinten választott tisztségviselők milyen rendszereséggel kommunikálnak a választókkal, milyen módon és milyen szinten tartják a kapcsolatot a választókkal, mennyire tartják be a törvény által megjelölt kötelességet, miszerint éves jelentést kell közzétenni a honlapon. Amint a felmérésből kiderült, vannak olyan megyei tanácsok, ahol megtalálhatók a tevékenységről szóló jelentések és vannak olyanok, akik mintha nem is tudnak a törvény által meghatározott kötelezettségről. Egyáltalán nincs jelentés a honlapon. A másik észrevétel, honlapon való kommunikációt az összeférhetetlenségi nyilatkozatok dominálják, melyeket fontosabbnak tartanak, mint a saját tevékenységükről szóló jelentéseket. Ezt ellenőrzi az ANI, aminek lehet büntetés is következménye. Érdekes következtetéseket lehet levonni ebből a jelentésből. A választó polgárokkal kellene kommunikálni. A pártok által dominált választási rendszer Romániában nem kedvez a demokráciának. Már évek óta nagyon nyilvánvaló, hogy a pártrendszer egy ilyen korporatív jellegű, zárt struktúrákban képezi le a helyi politikát . A kommunikációból is látszik, hogy a választottak, ha pártjuknak beszámoltak az eseményekről, a választókkal való találkozásukról, akkor számukra el van rendezve. A választó polgárok részéről nincs elég erős polgári nyomás. Nem értik, hogy a következő választási eredmény attól függ, hogy ők hogyan dolgoztak, és erről tud-e a választópolgár. Ennek több oka lehet. Egyrészt kulturális jellegű. Lehet vizsgálni, hogy ez a jelentési magatartás hogyan korrelálódig az interregionális kultúrával. Nem jelenti azt, hogy a választópolgárokkal nincs kommunikálás. Alternatív kommunikációs formák is léteznek. A média, a szociális hálózatok hozzájárulnak, hogy az információk eljussanak az emberekhez. Érdemes volna megvizsgálni, hogy a választópolgárok mennyire tájékozottak, megkérdezni, tudják-e, hogy ki a megyei tanácsos, mi az elérhetősége, mikor tart fogadóórát… Ugyanakkor létezik a személyiség „védőrendszere” (DNA, ANI hatására). Megfigyelhető, hogy feszült, félelemmel telt hangulat alakult ki. Megjegyezte, hogy 100 helyi szinten megválasztott képviselőnek dosszié van ezeknél az intézményeknél. A közvetlen demokráciát megnehezítik a politikai pártok. „A demokráciát nem csinálják, hanem születik”.

A CENPO nonprofit, független, nem kormányzati egyesület, amelynek célja a közpolitikai folyamat megvalósításának fejlesztése.

Csomafáy Ferenc

Címkék: , ,