Ájtatosság 24 órán át az Úrért

Ájtatosság 24 órán át az Úrért
Március 9-10-én Nagyváradon a Székesegyházban és a várad-újvárosi plébániatemplomban szervezték meg a 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosságot.

A székesegyházi program pénteken 17 órakor szentségimádással kezdődött és szombaton 18 órakor szentmisével ért véget. Bevezetőjében Mons. Fodor Józsefáltalános helynök, a Székesegyház plébánosa arra hívta fel a figyelmet: nagyböjt 4. vasárnapja az öröm vasárnapja, amikor a világot uraló nyomorúság, bánat, fájdalom, széthúzás, keserűség és borzalom dacára azt ünnepeljük, hogy Isten szeret minket, találkozni akar velünk, keres és megtalál, és mi ennek nagyon örvendezünk. Amiképp Ferenc pápa mondta: a gyónásban Isten megajándékozza a katolikusokat, ezért nem félve, reszketve kell menniük gyónni, hanem ahogyan a szentatya humorosan fogalmazott, arra gondolva, hogy Isten le akar ülni, hogy kávét igyon a szentgyónást végzőkkel. Az Úr ilyenkor atyai jósággal hajol le, és megnyilvánul Isten és a lélek közti szeretet.

Lelki templom

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Prédikációjában a vikárius azt emelte ki, hogy a lelki újjászületés mennyire szebbé tudja tenni az életünket, megváltoztatva ezt. Példaként a jómódú családba született Assisi Szent Ferencet említette, aki eleinte rossz társaságban élte a maga hetyke, tivornyázó, kicsapongó, bűnös életét, mígnem egyszer a kíváncsiságtól vezérelve bement egy romos, elhagyatott kápolnába, ahol hallotta, hogy a poros, piszkos kereszten levő Krisztus megszólítja, arra kérve őt: építse újjá a templomot. Ez volt számára az újjászületés pillanata, nemcsak kőtemplomot, hanem lelki templomot is épített. Eljegyezte magát a szegénység úrnőjével, otthagyta addigi kényelmes életét olyannyira, hogy amikor az emberek nem hallgatták meg őt, az állatoknak prédikált.

Másik, ezúttal nem keresztény példaként Buddhát említette a főtisztelendő, aki a megvilágosodása után a megdicsőülés útjára lépett, új életet kezdett, és életfilozófiáját ezrek követik napjainkban is.

Tartsunk bűnbánatot, hagyjuk magunk mögött elhibázott életünket, hiszen az ujjászületésünk ára a hit, engedjük tehát hogy a krisztusi fény átjárja szívünk sötétségét!- tanácsolta.

Ciucur Losonczi Antonius