Ajánlás az újságírók politikai szerepvállalása kapcsán

Brassó – A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a közelgő önkormányzati és általános választásokra való tekintettel megerősíti az újságírók politikai szerepvállalásáról szóló, 2004-ben elfogadott MÚRE Ajánlást.

A romániai magyar újságírói szakma hitelének és tekintélyének megőrzéséért ajánlja tagságának, a hazai írott és elektronikus médiában dolgozó valamennyi újságírónak, hogy politikai szerepvállalása idejére függessze fel újságírói tevékenységét.

Politikai szerepvállalásnak tekintjük a mandátummal elnyert bárminemű politikai tisztséget, a jelöltséget, a közigazgatásban, a pártok és más politikai szervezetekben vállalt tisztséget, a pártok helyi vagy országos kampánystábjában betöltött szerepet és tevékenységet.

Az újságíró szabad véleménynyilvánítási joga nem korlátozható, de meggyőződésünk, hogy a megszerzett mandátummal vagy tisztséggel járó politikai érdek összeegyeztethetetlen és összeférhetetlen az etikai kódexünk által is előírt, pártatlan, kiegyensúlyozott újságírás elvével. Amennyiben a politikai szerepet vállaló újságíró közölni szeretne a sajtóban, azt minden esetben politikai tisztségének megjelölésével és kizárólag a média véleményrovatában tegye.