Agrárpályázási kritériumok

Az elfogadott pályázatok minél magasabb pontszámot érnek el az elbírálásnál, annál inkább számíthatnak a támogatásra. A 121–es intézkedés pályázatait kilenc kritérium alapján pontozzák.

A 121–es intézkedés a farmfejlesztésre kiírt európai uniós támogatások intézkedéscsomagja, amelynek keretében összesen 991 827 895 eurónyi EU–s pénzre lehet pályázni. Ebből az összegből az EU a pályázatok értékének — sajátos esetektől eltekintve — az 50%–át finanszírozza, a másik 50 százalékot az önrész képezi. „Ebben az intézkedésben a támogatás két nagy beruházástípusra irányul: 1. az alkalmazott gépek és technológiai berendezések modernizációjára a környezetvédelem és a hatékonyság növelése céljából és 2. az építkezési beruházásokra, hogy fejlődjön a mezőgazdasági hatékonyság a szántóföldi növénytermesztésben, a kertészetben és az állattenyésztésben, a környezetvédelmi, higiéniai és állatjóléti szempontokat figyelembe véve.” (Forrás: minisztériumi tájékoztató). A közel 1 milliárd eurónyi alapból a márciusi, első pályázatkiírásra az Országos Vidékfejlesztési és Halászati Támogatás–folyósítási Ügynökség az Országos Vidékfejlesztési Programban foglaltak szerint 50 millió eurót különített el, amelyre pályázni lehetett, s amelyre országos viszonylatban 708 pályázat érkezett összesen mintegy 280 millió euró értékben. Többségük gépvásárlásra készült pályázat volt.

Minél magasabb pontszám

Korábban már olvashattak lapunkban arról a kilenc kritériumról, amely alapján a 121–es intézkedés pályázatait megyei szinten elbírálják, s 1–től 100–ig pontozzák. A pályázatok legkevesebb 15 pontot kell érjenek, hogy elfogadottak legyenek, de pénzhez, mivel megszabott összegről van szó (amint fentebb említettük: márciusra 50 millió euró, áprilisra 57 millió euró lett elkülönítve), a támogatás elnyerésében a minél magasabb pontszámot elérő pályázatok tulajdonosai reménykedhetnek. Ez az egyik olyan információ, amelyhez a pályázók késve jutottak hozzá ahhoz, hogy a márciusi szesszióra már minél magasabb pontszámra törekedve készítsék a pályázatokat. Hangsúlyozzuk: a támogatásról lemaradó pályázatok átírhatók, és újra „versenyeztethetők”, ha esetleg az áprilisi vagy májusi szesszióban sem nyernek a havi támogatási keret kimerülése folytán.

Pályázási kritériumok

Mire kell a pályázónak figyelnie, hogy minél magasabb pontszámot érjen el? 1. Hátrányos földrajzi adottságú helyen lévő farm: 8 pontot ér (megyénkben csak Certeze esik ebbe a kategóriába). 2. Negyven éven aluli pályázók: 10 pontot ér. 3. Azok a pályázatok, amelyekben agrártermék–feldolgozás is szerepel: további 10 pont. 4. Ökorendszerben működő (felügyelt) farmok: további 10 pont. 5. Azok a farmok, amelyek korábban nem igényeltek SAPARD vagy egyéb uniós támogatást a mostani pályázatban leírt tevékenységre: további 5 pont. 6. Ha a pályázaó szakmai egyesületnek, társulásnak tagja: 10 pontot ér. 7. „Megélhetési” farmok ( 2 és 8 méretegység közötti farmok): további 7 pont. 8. Ágazat szerinti pontozás: a zöldségtermesztő vagy tehéntejtermelő farmok: 20 pont, földieper–ültetvény, gyümölcstermelés, faiskolák vagy húsmarhafarmok: 15, illetve 16 pont, szántóföldi növénytermesztés vagy sertésfarm, juh– vagy kecskefarm: 10 pont, bortermelés vagy csemegeszőlő–termesztés, vagy szárnyasfarmok vagy tojástermelő farmok: 5–5 pont. 9. Ha a pályázat különféle környezetvédelmi EU–s normákat teljesít: további 20 pont. Ez utóbbi (9.) ponttal külön cikkben fogunk foglalkozni, de gépvásárlás–pályázat esetén csak speciális esetben ítélik meg.

Bódi Sándor