Agrárkamarai választások lesznek Biharban is

A Prefektúra partnerségben az újonnan létesített testületekkel, illetve a helyhatóságokkal március 16-án választásokat rendez az Agrárkamara megyei kollégiumának megalakulása céljából.

A 2010/283. számú törvény értelmében Bihar megyében is agrárkamarai választásokat kell szervezni. Az erre a célra kijelölt március 16-i dátumig létre kell hozni a megyei választási kerületet, ki kell jelölni a szavazókörzetek határait, számát, helyszíneit és sorszámait, meg kell határozni a szavazókörzetek személyi összetételét, a szakhatóságoktól meg kell szerezni a szavazásra jogosultak névsorát, majd az adatok feldolgozása után a listát kifüggesztés végett továbbítani kell a helyi önkormányzatoknak.

Bihar megyében egyébként valószínűleg 40.779 személyt fognak az urnákhoz hívni, akik közül 3719-en nagyváradiak, a legkevesebben, vagyis 41-en pedig szentandrási illetőségűek. Szavazásra jogosultak a farmerek (természetes vagy jogi személyek), a szakmai társulások, az agrárerdészeti és kapcsolódó érdek-képviseletek, az erdészeti hivatalok, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, az állatorvosi kamara, valamint a mezőgazdasági oktatási és/vagy kutató intézetek. A kollégium 25 tagú lesz: 8 helyet kapnak a szakmai egyesületek és termelői csoportok, 2-2-2-t az agrárvállalkozók, a mezőgazdasági érdek-képviseletek és a termelőszövetkezetek, 1-1-1-t a magán erdészeti hivatalok, az állatorvosi kamara, valamint mezőgazdasági oktatási és/vagy kutató intézetek, és 4-4-et a választási listán szereplő farmerek, illetve a 35 évnél fiatalabb gazdálkodók.

Jelentkezhetnek

A megyei agrárkamarai választásokat kezdeményező bizottság székhelye Nagyváradon található, a Dimitrie Cantemir/Ghillányi út 24-26. alatt, ahol a Mezőgazdasági Igazgatóság is van. Agrárkamarai kollégiumi tagságra jelöltethetik magukat jogi személyek (a jelentkező névsora szükséges, a személyi igazolványok másolata és a számviteli mérleg 2013. december 31-én), valamint természetes személyek (szándéknyilatkozat, személyi igazolvány másolata, igazolás az APIA-tól, az ITRSV-től vagy az orvosi kamarától).

Február 21-én sorsolják ki a jelöltek helyét a szavazólapokon, március 5-ig kinyomtatják a szükséges lapokat, illetve beszerzik az eszközöket, március 10-ig akkreditálják a megfigyelőket, március 12-én felkészítik a szavazókörzetek elnökeit és átadják nekik az anyagokat. A szavazás március 16-án, vasárnap zajlik, 8.30 és 17 óra között, az eredményeket pedig március 20-án teszik közzé. Bővebb információkhoz a www.prefecturabihor.ro és www.directiaagricolabihor.ro honlapokon lehet jutni, kapcsolattartó személyek Miculescu Tănase (0742/501.589) és Feher Adrian (0745/148.663).

Ciucur Losonczi Antonius