Agnulli Dei – egy évtizednyi segítségnyújtás

Agnulli Dei – egy évtizednyi segítségnyújtás
Nagyvárad – Hálaadó istentiszteletre gyülekeztek vasárnap délelőtt a Nagyvárad-velencei református gyülekezet tagjai: a külföldi támogatókkal együtt ünepelték meg az Agnulli Dei központ 10. évfordulóját.

Az istentiszteleten Farkas Antal lelkipásztor mondott köszönetet Istennek azért, hogy felépülhetett a szociális központ, s áldását kérte a központ működésére, azt kívánva: erősödjön azoknak a hite, akik a központ tevékenységét segítik elő. Dr. Christian Schwark, a németországi Siegen város Trupbach-Seelbach testvérgyülekezetének lelkipásztora hirdetett igét. A szívből jövő éneklés szerepét hangsúlyozta ki, s arról szólt: mindannyiunknak van egy életdallamunk. A legjobb – hagzott el – az, ha az embert Isten hatása pecsételi meg, s ez határozza meg hozáállását a dolgokhoz, s életdallamát.
Megújíthatjuk a dallamot
„Milyen gyönyörű az, hogy ez köt össze minket Nagyváradon és Siegenben. Mindkét gyülekezetünk számára nagyon fontos az, hogy úgy éljünk, hogy az Isten szava szerinti élet legyen, kerülvén azt, hogy Isten szavát meghamisítsuk” -hangzott el. Ugyanakkor kitért arra is: sokszor anélkül, hogy észrevennénk, az életünkben levő különböző dolgok elsőbbségi sorrendjét rosszul állapítjuk meg. De ha ráeszmélünk, akkor a mi életdallamunk újjá válhat. Ezt követően a lelkipásztor a köszönetnyilvánítás és a szeretet szerepét és fontosságát hangsúlyozta ki.
Később Johan van Ferneij szólalt fel a segítséget nyújtó hollandiai gyülekezetek nevében, s kihangsúlyozta a Hulp Oost Europa Alapítvány szerepét is. Felolvasta többek között azoknak a Stolwijk-i fiataloknak a nevét, akik tíz évvel ezelőtt segítettek a központ felépítésében. „A közös építkezés felejthetetlen időszakot jelent számunkra” – hangzott el.
Eddy de Krujif Neuwpoort-i lelkipásztor felszólalása során kihangsúlyozta: akár az is mondhatnánk, kár, hogy az Agnulli Dei már tíz éve fennnáll, hiszen ez azt jelenti, hogy szükség van szociális tevékenykedésre. „Ameddig az Agnulli Dei munkálkodására szükség van, addig mi, keresztények nem lehetünk megelégedve” – tette hozzá.
 
Öröm adni
 
A későbbiek során felszólalt többek között Fritz Schaucher, a Steyr-i Caritas képviselője, valamint Johan van Verney a Sliedrecht-i gyülekezet képviseletében. Az önkormányzat részéről Delorean Gyula RMDSZ-es képviselő elmondta: mivel annak idején ott volt abban az első csoportban, amely a rendszerváltás után meglátogatta a csegődi gyermekotthont, tudja, mekkora örömet jelent másnak adni – „nem is az a boldog, aki kap,hanem az, aki ad” – hangzott el.
Ezt követően Farkas Antal lelkipásztor köszöntötte az Agnulli Dei egykori munkatársait, majd a Várad.velencei fiatalok és a németországi testvérgyülekezet alkalmi kórusának előadása következett.
Az ünnepség a szociális központ udvarán folytatódott. Farkas Antal beszédében megemlítette mindazok nevét, akik hozzájárultak a központ létesítéséhez. Az Agnulli Dei szociális központként indult, ma pedig – Biró Rozália alpolgármester segítségével – magyar nyelvű bölcsődeként működik, hangzott el. Viszont továbbra is működik a szociális konyha a hollandiai gyülekezetek támogatásával, s bővíteni is akarják szociális tevékenységeiket. A későbbiek során a Sliedrecht-i gyülekezet nevében Johan van Verney, valamint Nagy Gy. István, a velencei gyülekezte főgondnoka leplezte le az emléktáblát. Végül a jelenlévők szeretetvendégségen vettek részt.