Aggódik a GRECO a romániai igazságügyi reform bizonyos aspektusai miatt

Aggódik a GRECO a romániai igazságügyi reform bizonyos aspektusai miatt
Mélységes aggodalmának adott hangot szerdán közzétett jelentésében az Európa Tanács égisze alatt működő Korrupció Elleni Államok Csoportja (Group of States against Corruption – GRECO) a román parlament által nemrégiben elfogadott törvényekkel kapcsolatban, amelyek a bírák és ügyészek jogállását, az igazságszolgáltatás megszervezését, illetve a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) működését szabályozzák, de azokkal a tervezetekkel kapcsolatban is, amelyek a büntető törvénykezést fogják módosítani – tájékoztat az Európa Tanács közleménye.

A GRECO jelentésében aggodalmát fejezi ki az igazságszolgáltatási rendszert szabályozó három törvény módosításai miatt, amelyeknek hatását szerintük nem mérték fel kellőképpen, és ezen jogszabályok megszületésének folyamata is kérdéseket vet fel – állítják.

A csoport kéri, hogy Románia mondjon le az igazságszolgáltatási rendszerben dolgozók által elkövetett vétségeket kivizsgáló, speciális ügyészi részleg létrehozásáról. A jelentés megemlíti az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vezetőjének leváltására irányuló lépéseket is, ugyanakkor javasolja, hogy az ügyészek kinevezése és tisztségből való visszahívása átlátható és objektív kritériumok alapján történjen, és ebben a folyamatban nagyobb szerepet kapjon a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács.

A GRECO ugyanakkor bírálattal illeti jelentésében a büntető törvénykönyveket módosító tervezeteket, mert azoknak egy része áthágná Románia nemzetközi vállalásait, többek közt a korrupcióra vonatkozó megállapodást.

Kritizálja a jelentés a szenátus elé 2017. december 21-én benyújtott javaslatokat is, amelyek megnehezítenék a választott tisztségviselők felelősségrevonását vesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés esetén, és amelyek kivonnák a bűncselekmények sorából a hivatali visszaélést, amennyiben az okozott kár 200.000 eurónál kisebbre tehető.

Az Európa Tanács égisze alatt működő GRECO a jelentés végén felkéri Romániát, hogy a csoport következő plenáris ülésén (2018. június 18-a és 22-e között) mutassa be a tervezett igazságügyi reform aktualizált változatát, és tartózkodjon olyan módosítások elfogadásától, amelyek gyengítenék a korrupcióellenes harcot.

www.agerpres.ro