Ady-ünnepség Margittán

Ady-ünnepség Margittán
A több mint két évtizedes hagyományt követve november 22-én, idén is megrendezték Margittán az Ady Ünnepséget.

Az első alkalom 1994-ben az Ady szobor avatásakor volt, melyet azóta az RMDSZ szervezet az egyházakkal, az iskolával és a civil szervezetekkel karöltve minden évben megrendez. Megalakulása után az önálló magyar iskola lett a fő társszervezője, melyeknek a református Istenháza ad otthont, mivel kertjében állították fel az Ady szobrot.
A megemlékezés az ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen Kovács Gyula lelkipásztor hirdette az igét. Beszédében megemlékezett Adyról és verseiből vett idézetekkel vezette fel a program kulturális részét. Ebben először a magyar iskola Puskás Miklós által vezetett kórusa énekelt megzenésített Ady verseket. Az eredeti program szerint a megemlékezés az Ady szobornál folytatódott volna, de a zord időjárás miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy a további kulturális rész és az ünnepi beszédek is a templomban hangozzanak el. Elsőként Bradács Alíz Ildikó körzeti RMDSZ elnök köszöntötte a helyi emlékezőket és azokat a meghívott vendégeket, akik eljöttek együtt ünnepelni a margittaiakkal: Petneházy Attila-a Magyar Országgyűlés FIDESZ-es képviselője, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésze, Muraközi István-Berettyóújfalu polgármestere, Fábián Enikő-a nagyváradi Szigligeti Ede Színház színművésze és a mindig jelenlévő Cseke Attila-parlamenti képviselő. Hangsúlyozta, hogy Margittán hagyománya van az Ady-tiszteletnek, mely reményei szerint a továbbiakban is megmarad, sőt erősödni fog. Őt követően Petneházy Attila mondta el ünnepi beszédét. Köszönetét fejezte ki a meghívásért, majd örömét fejezte ki, hogy egy ilyen bensőséges pillanatban együtt lehet a margittaiakkal. A továbbiakban tolmácsolta a Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökének, Pánczél Károlynak, az üdvözletét és megígérte, hogy a Parlamentben beszámol margittai látogatásáról. Beszédében megemlékezett az örök vívódásban élő költőről, majd színművészi mivoltához igazodva, versidézetekkel és Keresztúri Dezső soraiból idézve mutatta be a költőt. Cseke Attila a költő Margitta élni akar című verséből vett idézettel indította beszédét, majd elmondta, hogy időnként nem árt visszatekinteni a múltba, hogy tisztán lássuk a jelent és érezzük a jövőbe vezető utat. „Közösségünkben voltak sötétebb korszakok, de átvészeltük, mert élni akartunk. Szobrot állítottunk költőnknek, évente emlékezünk rá, önálló magyar iskolát, kulturális civil szervezeteket alapítottunk. Mindezek élni akarásunk ékes bizonyítékai.”- mondta. Muraközi István beszédében köszönetet mondott a meghívásért, majd azon érzésekről beszélt, melyek ezen alkalommal eltöltötték. Nagy élmény és különleges alkalom együtt ünnepelni, együtt emlékezni a testvérváros polgáraival, mondta. Pocsaly Zoltán Ady versidézettel kezdte beszédét, majd egy felvezető után kitért az Európát fenyegető bevándorlási hullámra és terrorveszélyre. Ma már mindenki tudja, hogy e tekintetben Magyarországnak és miniszterelnökének volt igaza.”Ez alkalommal is szeretném üdvözölni és köszönteni a magyar Kormány és Orbán Viktor miniszterelnök úr migránspolitikáját, mely nem csak Magyarországot, hanem az egész Európát védi.”- mondta a polgármester. A Horváth János Elméleti Líceum diákjai – Coznici Teodóra, Kéry Szilvia, Kocsis Alexa, Krisztik Réka, Szebeni Bálint – irodalmi összeállítással készültek, melyen a költő életének legfontosabb állomásait mutatták be. Ezen kívül a beszédek között a diákok Ady, illetve Adyról szóló verseket szavaltak. Az istenházában az ünnepséget Fábián Enikő verses- énekes összeállítása zárta. Ezt követően gyülekezet az Ady-szoborhoz vonult, hogy elhelyezzék a megemlékezés koszorúit. A templomkerti megemlékezés lelkipásztori áldással és nemzeti imánk eléneklésével zárult. Bár az időjárás „morcos” volt, a jelenlevők mindvégig hűségesen kitartottak, mely azt vetíti előre, hogy van jövője a margittai Ady Ünnepségnek.

Szőke Ferenc