Ady–Szacsvay-ügy pedagógusszemmel

Ady–Szacsvay-ügy pedagógusszemmel
Jogosan borzolja a Bihar megyei, és főként a nagyváradi magyar közösséget az a két színtiszta magyar iskolát érintő vita, amely az elmúlt időszakban bontakozott ki, írja Soós Sándor megyei RMPSZ-elnök közleményében.

Jogi kérdésekbe nem akarunk beleszólni, politikai kérdésekbe még kevésbé, azonban úgy gondoljuk, hogy ez egy, a magyar oktatást érintő nagyon komoly ügy. Nagyvárad két kiváló magyar iskolájáról van ugyanis szó, mindkettőnek komoly társadalmi beágyazódása van, ezért az őket érintő kérdések nem lenne szabad, hogy a közösségen belül megosztást okozzanak.

Egy-két nagyon egyszerű megállapítást szeretnénk elvégezni: mindkét iskola állami iskola, mindkét iskola tanárainak a fizetését idéntől a minisztérium adja és nem az önkormányzat, és mindkét iskola működtetését Nagyvárad önkormányzata kell ellássa. Ide tartozik az összes olyan költség, amely nem tanári és személyzeti jellegű. Ehhez van ugyan központi, minisztériumi, diáklétszám után járó normatív támogatás, de a költségeket, ha ez nem elégséges, az önkormányzatnak kötelessége biztosítani. Ezek általános megállapítások voltak.

Tulajdonjog

Térjünk a két konkrét ügyre. Az Ady Endre Elméleti Líceumban az idén tavasszal többször is szükségessé vált a hőközpontot ellátó vezeték javítása. A szakértők szerint, akikkel az iskola felvette a kapcsolatot, ez a vezeték a város tulajdona, ők kell javítsák vagy forrást biztosítsanak a javíttatásra. A tavaszi javításokat is az iskola fizette a nagyváradi önkormányzattól érkezett minisztériumi normatívából, ez a forrás azonban ma nem elég a vezeték teljes cseréjére, ebből pedig egyértelműen következik, hogy Nagyvárad önkormányzatának kellene biztosítania a javításra szükséges forrásokat.

A Szacsvay Imre Általános Iskola kérdése még egyszerűbb, ott ugyanis a tulajdonjog ma a városnál van. A sajtóban Nagyvárad önkormányzatának vezetői elmondták, hogy a visszaszolgáltatást első körben bírósági úton megakadályozták a magyar egyház irányába, azonban még nincs végleges döntés. Ha az önkormányzat túlzott óvatossága, ami más városi ügyekben nem jellemző, most mégis előkerül, akkor lehetséges, hogy teljes felújítást nem, de hálóval való bevonást biztosan lehetővé tenne, amely a közvetlen sérülés- és életveszélyt elhárítaná, azonban ezt sem vállalta az önkormányzat.

Egy utolsó általános megállapítás: beruházhat-e Nagyvárad önkormányzata olyan iskolába, melynek nem ő a tulajdonosa vagy jogvitában van a tulajdon kapcsán? A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium helyzete egyértelmű választ ad rá: igen. Az iskola épülete a református egyházé, a teljes homlokzati, valamint belső felújítást a nagyváradi önkormányzat végezte, a forrás pedig európai uniós pályázatból, román állami támogatásból és Nagyvárad önkormányzati támogatásából állt össze. Más hasonló példákra nem szeretnénk kitérni, hisz iskolai beruházást iskolai beruházásokkal akarunk összehasonlítani, akkor is és ma is a városvezető ugyanaz volt, akkor azonban törvényes volt, ma pedig törvénytelennek mondják, valamint azt a beruházást ellenőrizte a számvevőszék, és mindent rendben talált.

Megoldás kell!

A fenti példából egyértelműen kiviláglik, hogy a megyei önkormányzat döntése, hogy forrást biztosít nagyváradi magyar iskoláknak, jó és törvényes döntés volt. A nagyváradi önkormányzat által pedig ezen források továbbjuttatásának megakadályozása rossz, és szerintünk törvénytelen volt. A magyar diákok egy közleményben elmondták véleményüket, mi a magyar pedagógusok nevében mondjuk: azt várjuk el, hogy minden magyar szereplő arra törekedjen, hogy a magyar iskolák ügyei megoldódjanak. Ne azt ostorozzuk, aki erre forrást juttatott, és főleg ne azt dicsőítsük, aki ezt a forrást eltérítette. Reméljük, a józan ész és a higgadt magatartás oda fog vezetni, hogy az adys pedagógusok, diákok nem fognak fázni a tanteremben vagy bentlakásban, a szacsvaysok pedig nem kell féljenek attól, hogy a fejükre hull a vakolat. Azt várjuk el, hogy ennek szellemében járjon el minden magyar.

Soós Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Bihar megyei elnöke