Ady és a Páneurópai Piknik

Tőkés László püspök,
EP-képviselő ezen a
hétvégén két határon
túli meghívásnak tett eleget, melyek
szorosan kapcsolódnak erdélyi
magyarságunkhoz, illetve a határmenti –
partiumi – régióhoz.

1. Április 24-én, pénteken a
Nyírbogdányi Református
Egyházközség

szerevezésében került sor
jótékonysági bálra a
helybéli Kazinczy Ferenc Általános
Iskola tornatermében, mely hagyományosan
helyt ad a nagyközség hasonló
természetű rendezvényeinek.
Angyalossy Katalin lelkésznő a Partiumi
Művelődési Céh, valamint a Magyar
Írószövetség azon
kezdeményezéseinek
támogatására kezdett
gyűjtést, mely Ady Endre
halálának idei, 90. évfordulója
alkalmából a Költő egész
alakos szobrának a
felállítását tűzte ki
célul szülőfalujában,
Érmindszenten.


A jótékonysági est
sztárvendége Varga Miklós
énekművész volt, akinek nemzeti
öntudatra eszméltető dalait a
népes közönség kitörő
lelkesedéssel ünnepelte.


Az Est fővédnökét –
Tőkés László európai
parlamenti képviselőnket – Sipos
Kund Kötöny
nyíregyházi
esperes-lelkész köszöntötte.
Többek között a
nyírbogdányi gyülekezetnek és
lelkésznőjének határon
túli magyarságunk és
egyházunk iránti önzetlen
odaadását és cselekvő
szolgálatát, másfelől a
népes nagyváradi
küldöttség által
képviselt
királyhágómelléki
egyházkerülettel fenntartott
hittestvéri kapcsolatokat méltatta.


Tőkés László a
határmenti
együttműködéspéldamutató
eseményének nevezte a bogdányi
jótékonysági rendezvényt,
mely sok más hasonló
megnyilatkozással együtt a 2004. december
5-i, magyarországi népszavazás
rossz emlékét hivatott feledtetni. Ady
Endre száz évvel ezelőtt „A
hazugok országának” nevezte
Magyarországot, melyben: „Az
országnak hazudnak a kormányzói: s
az ország azt hazudja vissza, hogy rendben
van.” Európai képviselőnk az
európai integrációval a
„magyar integrációt” vonta
párhuzamba, Ady Endrével, az
érsemjéni születésű
Kazinczy Ferenccel és a sződemeteri
Kölcsey Ferenccel példázva, hogy a
magyar kultúra, a református
egyház, a magyar nemzet nem osztható fel
mesterségesen meghúzott határok
által.


2. Április 25-én, a húsz
évvel ezelőtti Páneurópai
Piknik
évfordulói
megemlékezéseinek sorában a
debreceni Méliusz Juhász Péter
Művelődési Központ
ban
került sor a Közép-Európai
Változások
című
fénykép- és
dokumentumkiállítás
megnyitójára, melyet a
Páneurópai Piknik ’89
Alapítvány
és a
Méliusz Juhász Péter
Művelődési Központ
rendezett.


A méltatlanul elfeledett
Páneurópai
Pikniken
,1989.augusztus
19-én
Sopronpusztán mintegy 800 NDK
állampolgár törte át a
magyar-osztrák határt. Azóta
lezajlott történelmi
változások is igazolják, hogy ez
az esemény volt az elindítója a
német, és ezen keresztül az
európai egyesülési folyamatnak.


A Páneurópai Piknik gondolata 1998.
június 30-án Debrecenben, a régi
Vigadó kerthelyiségében, a
Magyar Demokrata Fórum (MDF) egyik
találkozóján kelt életre.
Az elnökségi ülésen
Mészáros Ferenc vetette fel piknik
gondolatát, melyet csak Filep
Mária
vett komolyan. A debreceni MDF
küldöttjeként Filep Mária a
soproniakhoz fordult azzal az ötlettel, hogy egy
kb. 150 fős pikniket rendezzenek a
határnál, ezzel is elősegítve
a vasfüggöny lebontását. A
rendezvény védnökének
sikerült megnyerni Pozsgay Imre
államminisztert, és Habsburg
Ottó
t, az Európai Parlament akkori
képviselőjét.


A soproni ellenzéki szervezetek
társszervezőként
vállalták a megfelelő
határsáv felkutatását. A
Páneurópai Piknik
helyszínéül Sopronpusztát
választották. 1989. augusztus
19-én tíz nemzet
képviselői bontották a határ
megmaradt védőrendszerét.


A lakattal lezárt régi határkaput
az ünnepélyes megnyitás előtt
fél órával a pikniken
résztvevő kelet-német
menekültek egy csoportja áttörte.
Másnap hajnalig sok száz
NDK-állampolgár menekült át
Ausztriába. Itt kell megemlítenünk,
ahhoz, hogy az áttörés során
ne következzen be tragédia,
szükség volt a jelenlévő
határőrök emberségére,
mivel az érvényes belső
szabályzat alapján kötelesek lettek
volna fegyvert használni.


A megnyitón Szólláth Tibor,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
alelnöke köszöntötte
Tőkés László
püspököt, európai parlamenti
képviselőt és az
egybegyűlteket.


Megnyitó beszédében európai
képviselőnk az 1989. augusztus 19-i,
sopronpusztai Páneurópai Piknik
úttörő szerepét, illetve az azt
kezdeményező debreceni civilek és a
helybéli MDF-szervezet érdemeit
méltatta a vasfüggöny által
megosztott Európa
egységesülési folyamatában.
Ugyanakkor a soproni határnyitás
nemzeti többleteként
értékelte, hogy a határzár
lebontásával és a berlini fal ezt
követő ledöntésével a
magyarságot elválasztó trianoni
határok felszámolása is
kezdetét vehette. A hely szellemében
számolt be Méliusz Juhász
Péter Szent Jób
könyvé
nek tavalyi hasonmás
kiadásáról a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat és a
Művelődési Központ
támogatásával. Az egykor
papírmalomban bezúzott
királyhágómelléki
Bibliák ma már nemzetünk
közös kincsét jelentik, s
bizonyság erre a múlt év adventi,
a brüsszeli Európai Parlamentben
megrendezett nemzetközi
Biblia-kiállítás – mutatott
rá képviselőnk. Minderre nem
kerülhetett volna sor, és most, ezen a
kiállításon sem lehetnénk
együtt a debreceniek példás
kiállása, a sopronpusztai
Páneurópai Piknik bátor
fellépése nélkül –
mondotta.


Beszédében Tőkés
László külön is kitért
arra, hogy a határnyitásba –
sajátos módon – miképpen
fonódott bele a korabeli temesvári
ellenállás. A
kiállításon is jelen
lévő Szabó Lukács
kockázatos
közvetítésével akkor ő
maga is közösséget vállalt a
határbontókkal, egy, a Piknik
résztvevőihez intézett
üzenetével, melyből –
többek között – a
következőket idézte:
„Nálunk a vasfüggöny helyett
falvakat akar lerombolni a téboly. Hisszük,
hogy nem fog sikerülni. Rajtatok is múlik,
hogy ne történhessék meg. Falak
helyett falvak!…” A
falurombolástól – íme
– így jutunk el a
falrombolásig – hangsúlyozta
Isten iránti hálaadással
európai képviselőnk.


Zárószavaiban Filep Mária, a
Páneurópai Piknik egyik egykori
szervezője Temesvár szerepét
és szellemét idézte meg az
1989-es, határokat átívelő
változások
végbemenetelében, majd sorra
színre szólította az
eseménysorozat egykori cselekvő
résztvevőit.


Élve az alkalommal, Tőkés
László meghívta a
kiállítást és a
debrecenieket Nagyváradra, az 1989-es
emlékév keretében.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája


 

Címkék: , , ,