Adózás a változások jegyében

Adózás a változások jegyében
Január 18-tól megkezdődött a helyi adók és illetékek befizetési időszaka. Váradon a városházán, a takarékpénztárnál (CEC) és a postahivatalokban is lehet fizetni.

Megszokott látvány fogadja azokat, akik az adó- és illetékbefizetési időszak első napján elmennek a nagyváradi városháza ügyfélfogadó irodájába: az adó- és illetékbefizetésekre fenntartott ablakoknál hosszú sorokban kígyóznak a polgárok, arra várva, hogy rájuk kerüljön a sor. Éppen ezért hangsúlyozza Sorin Iacob, a nagyváradi önkormányzat gazdasági igazgatóságának igazgató-helyettese azt, hogy ugyan hétről kilencre emelték a városháza ügyfelfogadó termében, a piramisban azoknak az ablakoknak a számát, melyeknél be lehet fizetni az helyi adókat és illetékeket, ugyanakkor online is ki lehet egyenlíteni ezeket az összegeket az oradea.ro honlapon (az impozite si taxe menüpont alatt), emellett pedig a város bármely takarékpénztárában (CEC) és postahivatalában is be lehet fizetni a helyi adókat. „Ugyanolyan számlát adnak ki, tehát, akinek a közelében van postahivatal vagy takarékpénztár, annak nem érdemes eljönnie a városházáig” – mondja Sorin Iacob, hozzátéve, hogy ezáltal el lehet kerülni a hosszú sorokat és a várakozási időt a városházán. A városháza ügyfélfogadási programja egyébként a következő: hétfőtől csütörtökig reggel fél nyolctól este hat óráig, péntekenként pedig fél nyolctól három óráig várják a polgárokat.

Kedvezmény

A helyi adókra és illetékekre vonatkozó tudnivalók tekintetében Sorin Iacob először kiemelte azt, hogy az idén is érvényben van az az elmúlt években is alkalmazott kedvezmény, melynek értelmében mindazok a jogi, és magánszemélyek, akik március 31-ig kifizetik az idei évre esedékes minden adójukat, azok adókedvezményben részesülnek: magánszemélyek esetében ez a kedvezmény a befizetendő adó tíz százaléka, jogi személyek esetében pedig az öt százaléka.

Ingatlanadó

Azok a jogi személyek, akiknek tulajdonában épület van, március 31-ig be kell nyújtsák az adózási nyilatkozatot, míg magánszemélyek esetében ugyanez a kötelezettség akkor áll fenn, ha nem lakhatásra, illetve vegyes használatú, azaz lakhatásra és gazdasági tevékenységre egyszerre használt ingatlanuk van. Az Adó Törvénykönyvének módosítása értelmében 2016-tól az ingatlanokat nem a tulajdon, hanem a használat alapján adóztatják meg. A lakhatásra használt épületek adója nem változik, így az ilyen épülettel rendelkező személyek nem kell benyújtsanak adózási nyilatkozatot sem. A nem lakhatásra, hanem gazdasági tevékenységekre használt épületek tulajdonosai az épület adóértékének egy százalékát kell befizessék adó gyanánt. A tömbházakban lakó magánszemélyek esetében megváltozik az adókiszámítási szorzó: ez eddig 1,2 volt, de az idei évtől már 1,4, ugyanakkor az idei évtől megadóztatják az épületek alatt lévő telket is, eddig ugyanis csak a beépítetlen telkeket adóztatták meg. A tömbházak esetében a város automatikusan elvégezte a szükséges módosításokat, így a lakóknak, a lakótársulási elnököknek semmiféle plusz feladatot nem jelent ez a módosítás.

Fontos tudni

Az igazgató-helyettes felhívta a figyelmet arra, hogy a nem lakhatásra, illetve a vegyes használatú ingatlanok esetében a tulajdonosok be kell nyújtsák az adásvételi szerződést vagy az építkezési engedélyt, amennyiben az adásvétel vagy az építés nem több mint öt évvel ezelőtt történt. Ha a tulajdonos több mint öt éve vette vagy építette ingatlanát, akkor az épület értékét felbecsülő jelentést kell benyújtson a városházára, és a benyújtott dokumentum alapján számolják ki az ingatlan értékének egy százalékát, amit adó gyanánt be kell fizetni. Amennyiben az adóköteles személy nem nyújtja be az említett dokumentumok valamelyikét, akkor az adó automatikusan az ingatlan adóértékének két százaléka lesz akkor is, ha csak az ingatlan egy részét használja gazdasági tevékenységre.

Állami bérlemények

Külön illetéket kell fizessenek azok a jogi- és magánszemélyek, akik állami tulajdonban lévő ingatlant, telket vesznek bármilyen módon használatba (bérlet, kezelés, koncesszió, stb.). Ennek az ingatlan- illetve telekilletéknek a befizetési határideje minden hónap 25-ike. Eddig ezt az illetékfajtát ki lehetett fizetni egyszerre egész évre, ugyanakkor magánszemélyek bérelt ingatlanra nem kellett befizessék ezt az illetéket. Mostantól azonban a magánszemélyek is ki kell fizessék ezt az ingatlanilletéket, amennyiben az államtól gazdasági tevékenységre bérelnek ingatlant. Lakást bérlők, tehát például az ANL-lakásokban lakó bérlők nem kell befizessék ezt az illetéket.

Éves adózás

Egy újabb jelentős változás az éves adózási rendszer bevezetése – folytatta Sorin Iacob. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan-, a telek- és a gépjármű adót a 2016-os évre az a személy kell kifizesse, aki 2015. december 31-én az épület, telek vagy jármű tulajdonosa volt. Ez azt is jelenti, hogy ha az idei év során valaki eladja valamilyen anyagi javát, akkor is ő kell fizesse ebben az évben az adót, míg a vásárló csak 2017-től lesz köteles fizetni az adót utána. Szabályozva van az is, hogy mi történik a mindeddig még nem adóztatott javak esetében. Egy új ház esetében az idén senkinek nem kell fizetnie az adót, függetlenül attól, hogy az év során hány tulajdonosa volt az épületnek, viszont 2017-től az a személy fogja fizetni az ingatlanadót, aki 2016. december 31-én az épület tulajdonosa lesz. Ugyanez a helyzet a Romániában mindeddig be nem írt autók esetében is. A gyárból vásárolt új autók, és a külföldről behozott kocsik után ebben az évben nem kell gépjárműadót fizetni, 2017-től pedig a 2016. december 31-én a járművet tulajdonló személy kell fizesse az adót. Sorin Iacob hozzátette ehhez, hogy továbbra is fennáll az a kötelezettség, hogy minden módosítást a változás beállta utáni harminc napon belül be kell jelenteni, tehát egy adásvételt mind az eladónak, mind pedig a vásárlónak be kell jelentenie az önkormányzatnál akkor is, ha adózni csak a jövő évtől kell majd. Az autó forgalomból való törlésére is érvényes ez a bejelentési kötelezettség, tette hozzá Iacob.

Adatok

Végezetül az igazgató-helyettes kiemelte azt a változást, mely szerint a bírság behajtása képezi a prioritást az adók begyűjtésével szemben. Tehát ha egy személynek van egy ki nem fizetett birsága, ugyanakkor tartozik még a különböző adók és illetékek befizetésével is, akkor először a bírságot fizettetik ki vele, és csak ennek teljes kiegyenlítése után fizetheti ki az adókat és illetékeket. Kérdésünkre válaszolva Iacob elmondta, hogy Nagyváradon mintegy 90 ezer adózó magánszemély és körülbelül tízezer jogi személy van, de ez a szám növekedhet 2016-ban, lévén, hogy az Ingatlankezelőség beolvadt a polgármesteri hivatalba, így a megszűnt intézménnyel szerződő jogi- és magánszemélyek adóköteles személyekként jelennek majd meg. Sorin Iacob elmondta azt is, hogy tavaly az adóknak mintegy kilencven százalékát tudták begyűjteni, az idén még jobb eredményre számítanak.

Pap István