Adósságtörlesztés engedélyért

Adósságtörlesztés engedélyért
A nagyváradi helyi tanács módosította költségvetését többek között azért, hogy a Hőszolgáltató (Termoficare) vállalat adósságait kifizethesse a város.

A nagyváradi Hőszolgáltató (Termoficare) vállalat meg akarja szerezni a hőenergia-előállításhoz szükséges engedélyt, viszont a vonatkozó törvény kimondja, hogy nem kaphat ilyen engedélyt az a vállalat, amely nem egyenlítette ki az energetikai piacon végzett tranzakciók ellenértékét. Márpedig a Hőszolgáltató vállalt több mint egymillió lejes tartozást halmozott fel: a Transelectricának 641.166 lejjel tartozik, az Electrica Furnizare vállalatnak 381.168 lejjel, míg az Országos Energiaszabályozó Hatóságnak (ANRE) 126.296 lejjel. A helyi önkormányzat tegnapi ülésén átvállalta ezt az adósságot a Hőszolgáltatótól, és ugyancsak tegnap költségvetés-módosítást is végzett, melybe belefoglalta az összesen 1.148.630 lej elkülönítését, hogy a Hőszolgáltató megkaphassa az említett engedélyt. Emellett a helyi tanács elkülönített 9.280 ezer lejt, amit a nagyváradi hőenergia-hálózat felújítására kell fordítani. Ez utóbbi kapcsán Ritli László Csongor, a helyi tanács RMDSZ-frakciójának a vezetője elmondta: az uniós forrásokból megvalósuló projekt menedzsmenthatósága kérte a nagyváradi önkormányzatot arra, hogy növelje saját hozzájárulását, aminek ez utóbbi a tegnapi költségvetés módosítással tett eleget.

Pap István