Adómentesség civil szervezeteknek

Akt.:
Adómentesség civil szervezeteknek
Azok a nagyváradi civil szervezetek, melyek a váradi önkormányzattól bérelt helyiségekben, ingtlanokban fejtik ki jövedelmet nem hozó tevékenységüket, mentesülnek az ingatlan- és telekadó kifizetése alól, ha partnerségi megállapodást kötnek a nagyváradi önkormányzattal, amelyben vállalják, hogy abban az évben, amelyben adómentességet élveznek, a váradi lakosokat érintő közérdekű projekteket valósítanak meg.

A projektek listáját a civil szervezetek az együttműködési egyezményhez kell, hogy csatolják. Abban az esetben, ha ezév november végéig az önkormányzati bérleményt használó civil szervezet nem bizonyítja be, hogy megvalósította az egyezményben vállalt projekteket, akkor elveszíti az ingatlan, és telekadómentességet. Az érdekelt civil szervezetek március 21-től jelentkezhetnek a nagyváradi városházán a 2. emelet 222. számú szobájában 8-15 órák között a partnerségi szerződés aláírása végett. További információk a 0730-643312 telefonszámon, kapcsolattartó személy Mihaela Dindelegan.