Adóbeszedési program

A nagyváradi önkormányzat közleménye szerint december 27-30. között a megszokott hétköznapi program szerint várja az ügyfeleket a városháza adóügyi osztálya.

 

Január 3-11. között viszont az üvegpiramis 21-27-es ablakainál csupán a bélyegilletéket, az adóügyi bizonylatok kibocsátási díját, a különböző véleményezések és engedélyek ellenértékét, valamint a 48 órán belül kifizetendő közlekedési bírságokat lehet befizetni. Ennek megfelelően ezen időszakban azok a fizikai és jogi személyek, akik/amelyek december 31-ig nem tettek eleget fiskális kötelezettségeiknek, banki átutalással tehetik ezt meg. Ugyanakkor pedig az ingatlanokra és telkekre vonatkozó adóbevallásokat az 1-4-es (magánszemélyek), illetve a 18-20-as számú ügyfélszolgálati ablaknál veszik be és január 11-ig dolgozzák fel. Ezen a napon helyreáll a megszokott rend a 21-27-es ablakoknál is, valamint az online úton való kifizetés is életbe lép, akárcsak a postafiókoknál és a CEC-kirendeltségeknél történő törlesztés.

Szintén ide kapcsolódó hír, hogy azok a magán- vagy jogi személyek, akik/amelyek augusztus 31-én tartoztak bármilyen helyi adóval és illetékkel, engedményekben részesülnek. Így amennyiben december 31-ig befizetik a helyi adót vagy illetéket és a késedelmi kamat 50 százalékát, akkor utóbbi másik felét eltörli a hatóság, amennyiben pedig 2012. június 30-ig fizetik be az adójukat és az ennek megfelelő késedelmi kamatot, akkor a késedelmi kamat 25 százalékát törli el az önkormányzat. Ennek érdekében kérvényt kell benyújtani a váradi önkormányzatnak, melyben az érintett jelzi, hogy kéri a késedelmi kamat eltörlését, és vállalja, hogy december 31-ig eleget tesz adókötelezettségének. A kedvezmény nem vonatkozik a nem fiskális jövedelmekre (bérleti és koncessziós díjak stb.) és a banki zárolásokra.